Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Ljungby

Våra företrädare

Representanter                     Ordinarie                                            Ersättare

Kommunstyrelsen:             Jan Lorentzson                             Dick Andersson

                                                      Krister Salomonsson                    Henrik Pettersson

Socialnämnden:                  Martina Ericsson                           Daniel Gaal

                                                     Doris Nickel                                   Christer Larsson

Barn & Utbildning:              Melena Jönsson                           Tommy Odgaard Andersen

                                                     Helena Vuorio                               Tomislav Nadj

Tekniska nämnden:            Krister Salomonsson                     Anton Gera

                                                     Jan Lorentzson                              Rolf Kimnäs

Miljö & Byggnämnden:       Henrik Pettersson                         Torgny Elmén

                                                      Pär Augustsson                            Tommy Odgaard Andersen

Kultur & Fritidnämnden:     Dick Andersson                            Mats Josefsson

                                                      Christer Larsson                           Anton Gera

Valnämnd:                            Doris Nickel

       Demokratiberedning:           Helena Vuorio

     Kommunrevision:                  Kaj Kanstrup                                    Bernt Sjödahl

                                                      

                                                  Arbetsutskott

                                                             Ordinarie                                      Ersättare

Kommunstyrelsen:              Jan Lorentzson                         Krister Salomonsson

        Socialnämnden:                   Martina Ericsson                       Doris Nickel

Barn och utbildning:            Melena Jönsson                        Helena Vuorio

Tekniska nämnden:              Krister Salomonsson                Jan Lorentzson

Miljö & Bygg:                        Henrik Pettersson                     Pär Augustsson

Kultur & Fritid:                      Dick Andersson                        Christer Larsson

 PAU                                       Henrik Pettersson                    Dick Andersson

                                               

                                                 Kommunala bolag

                                                  Ordinarie                                       Ersättare   

Ljungby Energi:                  Henrik Pettersson                               Anton Gera

Ljungby Bostäder:             Dick Andersson                             Mats Josefsson

 

Kommunfullmäktige

 

1          Gruppledare             Jan Lorentzson

2          Vice gruppledare      Krister Salomonsson

3          Ledamot                    Melena Jönsson

4          Ledamot                    Martina Ericsson

5          Ledamot                    Henrik Pettersson

6          Ledamot                    Dick Andersson

7          Ledamot                    Pär Augustsson

8          Ledamot                    Doris Nickel

9          Ersättare                   Mats Josefsson

10        Ersättare                   Ellinor Jönsson

11        Ersättare                   Rolf Kimnäs

12        Ersättare                  Torgny Elmén