Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Ljungby

Våra företrädare

Representanter                     Ordinarie                                            Ersättare

Kommunstyrelsen:              Jan Lorentzson                              Krister Salomonsson

Socialnämnden:                  Martina Ericsson                            Doris Nickel

Barn & Utbildning:              Melena Jönsson                             Martina Ericsson

Tekniska nämnden:            Krister Salomonsson                       Lars Fröberg

Miljö & Byggnämnden:       Henrik Pettersson

Kultur & Fritidnämnden:    Dick Andersson                               Torgny Elme’n

Överförmyndarnämden:     Patrik Lundqvist                              Melena Jönsson

Valnämnden:                       Henrik Pettersson                           Josef Fritzell

                                                  

                                                   Arbetsutskott

Kommunstyrelsen:              Jan Lorentzson                          

Barn och utbildning:                                                                  Melena Jönsson

Gymnasieutskott:                 Melena Jönsson

Tekniska nämnden:              Krister Salomonsson                     Krister Salomonsson

Miljö & Bygg:                        Henrik Pettersson

Kultur & Fritid:                      Dick Andersson

                                        

                                        Personal & arbetsmarknad

Budgetberedningen:            Jan Lorentzson

                                               

                                                 Kommunala bolag    

Ljungby Holding:                  Jan Lorentzson

Ljungby Utveckling:             Jan Lorentzson

 

Kommunfullmäktige

 

1          Gruppledare             Jan Lorentzson

2          Ledamot                    Krister Salomonsson

3          Ledamot                    Melena Jönsson

4          Ledamot                    Martina Ericsson

5          Ledamot                    Henrik Pettersson