Valdebatt Södra Ljunga | Sverigedemokraterna i Ljungby

Valdebatt Södra Ljunga

Melena återigen i debatt! Denna gång valdebatt på KG Waldemar i Södra Ljunga. Blev mycket diskussioner angående Lingbygdens friskola. Alla partier fick presentera sina respektive program för landsbygden.

Nedan följer Melenas tal och slutplädering i sin helhet.

Jag heter Melena Jönsson och är tredje namn på Sverigedemokraternas kommunlista.

Bor tillsammans med Jan Lorentzson, 3 hästar, 4 katter och höns i Grimarp, tillhörande S Ljunga men närmre Agunnaryd. Lugn och skön landsbygd.

Vi vill att Ljungby kommun ska satsa på kärnverksamheterna.

Bra äldreomsorg är viktigt. Äldre ska åldras med värdighet. Det är de som byggt upp detta fina samhälle vi har idag. Då ska man inte spara på dem. Man ska ha rätt att bo kvar i sin invanda miljö även om vård- och omsorgsbehovet ökar. Men man ska också ha rätt att få komma in på Särskilt boende när man behöver det. Vi anser att behovsprövningen kan avskaffas, då man inte ger upp sitt kära hem om man inte känner att man behöver det. Ålder har mindre betydelse. Det finns pigga 95-åringar som kan bo kvar i sitt hem och det finns väldigt sjuka och skröpliga 67-åringar.

För att landsbygden ska leva vill vi att kommunen prioriterar närproducerade råvaror för att stimulera lantbrukarnas verksamhet. Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel i största möjligaste mån. Att vi har djur i hagarna är en förutsättning för att hålla landsbygden öppen. Det växer igen totalt på ett par år om vi inte har betande djur.

Att vara bonde i år har varit kämpigt. En mycket fin sommar men tyvärr alldeles för torr. Jag hoppas att ni klarar vintern med en god sista skörd i höst! Vi vill underlätta det för er genom kraftigt sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruk och 1000 kr per ko på grund av torkan.

För er med jaktintresse vill vi att alla beslut som rör jakt- och viltvård ska fattas regionalt och minimera EU:s inflytande över svensk jakt- och viltvård.

Vi vill satsa på lärlingsanställningar för att skapa fler vägar till arbete och utbildning för de som saknar gymnasiekompetens. Det kan vara ett bra sätt för exempelvis bönder att få några extra händer i verksamheten. I förlängningen kan det också ge fler boende på landet.

Men jag ser positiv utveckling på landsbygden för husen är numera bebodda av yngre i högre utsträckning än tidigare. Och det är en förutsättning för att landsbygden kan leva vidare. Men då är det viktigt att vi behåller skolor och förskolor i bygder som här i S Ljunga. Skolan är ett mycket viktigt nav i den lilla byn. Den fungerar som utbildningsställe men också som samlingssal och gympasal på fritiden för byborna. Att dessutom ha affär är ju alldeles ypperligt. En eloge till de som kämpar sig kvar!

Sverigedemokraterna i Ljungby är det enda parti som har sagt nej till vindkraft i kommunen från början.

Nej till dyra överföringsledningar.

Nej till att bygga ett nytt bibliotek. Renovera taket istället.

Nej till vision om 35 000 invånare år 2035. Det är näringslivet som skapar jobb och välfärd – inte ett specifikt invånarantal.

Vi har lämnat in en motion om att öppna upp ett Hospice i Ljungby förslagsvis i samverkan med Region Kronoberg. Hospice är ett hem där man vårdas i livets slutskede med välutbildad personal och det ska gärna ligga på en vacker och rofylld plats. Men det var inget de andra partierna ville ha utan snarare idiotförklarade iden.

Men nu visar det sig att samtliga partier i Region Kronoberg stödjer ett hospice!

Och vi kämpar givetvis för att Lingbygdens friskola ska få pengar till skolskjutsen.

En liten, trygg och trevlig skola med en vacker utemiljö för barnen där alla känner alla!”

 

Efterord debatt S Ljunga val 2018.

En röst på Sverigedemokratena är en röst på sunt förnuft, gemenskap och trygghet.

Vi förordar folkhemstanken, alltså en generell och solidarisk finansierad välfärd. För att kunna bevara folkhemstanken och välfärdsstaten slår vi vakt om den nationella sammanhållningen.

Trygg och säker skola med ordning och reda.

Underhållet av kommunala fastigheter och infrastruktur får inte släpa efter.

Det är näringslivet som skapar jobb och välfärd – inte ett specifikt invånarantal.

Vem och hur många dagar var och en ska vara hemma med det nyfödda barnet är en köksbordsfråga. Där varje enskild familj hittar bästa lösningen för just deras familj. Inget som riksdagspolitiker ska bestämma.

De äldre ska inte drabbas av social isolering. Behovsprövning bör avskaffas till särskilt boende, då man knappast söker särskilt boende utan att behöva det. Dessutom en generösare bedömning av färdtjänst. Det är fel och ovärdigt att spara på resurser för våra gamla!

En levande landsbygd med betande djur i hagarna och många glada och nöjda bönder vill vi se! De ger oss ett öppet landskap, närproducerad mat och ett självförsörjt Sverige!

Vill man att folk ska bosätta sig på landet är det inte för mycket begärt att man får skolskjuts till barnen för sina skattepengar.”