Svar till Håkan Bengtsson. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Svar till Håkan Bengtsson.

 

Då jag själv sitter i socialnämnden och var den som var med och fattade beslutet gällande besparingarna
Håkan hänvisar till, så känner jag mig nödgad att svara.

Den 31:e Maj 2017, lades fram ett förslag till besparing på 2 %. Jag yrkade bifall med undantaget av äldreomsorg, hemsjukvård och omsorgen och vidare avslag på resterande punkter i utskottets förslag.

Därefter röstades ett förslag om besparing på 1 % ( förslag från S ) igenom där  C, M och KB röstade emot.

När vi den 23:e Augusti 2017 inte såg att beslutet som röstades igenom på 1 % givit något vidare resultat
och jag dessutom fick informationen om att underskottet lutade mot kanske så mycket som närmre
45 – 50 miljoner vid årets slut, tog jag beslutet att vi var tvugna att besluta om den besparingen på 2 %.

Men, det var ett svårt beslut.

Socialdemokraterna ville vänta ytterligare med att utöka besparingskravet.
Vilket troligen inte hade gett något önskat resultat.

Jag vill uppmuntra allmänheten till att gå in och läsa protokoll på kommunens hemsida
för att se hur olika partier röstat i olika frågor.

Gällande att Håkan tycker att det inte kan vara lätt att vara tjänsteman när man får kritik för att
man har genomfört Sverigedemokraternas politik vill jag bara säga att lyssna in sin personal och bemöta
dem på ett fint sätt och slå larm om hur dom upplever sin arbetssituation, ingår i jobbet som chef.
Det är inget som har med varken beslut eller politik att göra i det avseendet.

Att sedan åsikterna kan gå isär är fullt naturligt. Det är hanteringen här som Doris menar kunde varit
betydligt bättre. Jag har inte själv mött enhetschefen  i fråga men väl verksamhetschefen Margareta Engström.
Jag har inget annat att säga än att hon gör ett strålande jobb med dom resurser som finns att tillgå.

Sverigedemokraterna har lagt fram ett förlag om en höjning av skatten med 50 öre och det hade gett ca 25 milj
i extra intäkt och ca 10 miljoner till äldreomsorgen och omsorgen (vi visste inte då att underskotten skulle
bli så mycket större ), men det röstade socialdemokraterna ner.

Som svar på att Sverigedemokraterna röstat emot förslag som kunde gynnat arbetstagare i berörd arbetsgrupp
har jag bara svaret att det måste varit så att vi inte ansett det som ett bra och gynnande förslag.

Sist men inte minst kan jag inte låta bli att använda Håkan Bengtssons egna ord.
Det rimmar illa att som ” arbetarparti ” göra sig till talesperson för personalen när man inte ens är
beredd att lyssna in och ta till sig vad förtvivlad personal vill delge oss som politiker.

Vi har ett ansvar där och det är det Doris Nickel vill att vi ska fokusera på och arbeta på tillsammans med personalen.
Det ger ett bättre resultat och med det ett större förtroende och med det  kan mer komma upp för diskussion och samarbete.

Martina Ericsson
Ledamot i socialnämnden
För Sverigedemokraterna
Ljungby