Styrelsen | Sverigedemokraterna i Ljungby

Styrelsen

SD bild

 

 

 

 

Styrelsen för Sverigedemokraterna Ljungby, ser ut på detta viset.

Ordförande: Dick Andersson.

Vice ordförande och sekreterare: Helena Vuorio.

Andre vice ordförande och kassör: Mats Josefsson.

Ledamöter: Pär Augustsson och Christer Larsson

Suppleanter: Melena Jönsson och Jan Lorentzson

 

På bilden från vänster till höger: Christer Larsson, Jan Lorentzson, Pär Augustsson, Melena Jönsson, Dick Andersson,      Daniel Gaal, Mats Josefsson och Helena Vuorio