Styrelsen | Sverigedemokraterna i Ljungby

Styrelsen

SD bild

 

 

 

 

Styrelsen för kommunföreningen, Kronoberg Västra, ser ut på detta viset.

Ordförande Krister Salomonsson.

Vice ordförande Jan Lorentzson.

Andre vice ordförande och kassör Mats Josefsson.

Sekreterare Helena Vuorio.

Ledamöter  Pär Augustsson, Ellinor Jönsson, Ronny Fager, Kent Lassen samt Tommy Andersen.
Suppleanter  Melena Jönsson, Dick Andersson, Anders Ragnarsson samt Lars Lindström.

 

På bilden från vänster till höger: Anders Ragnarsson, Mats Josefsson, Pär Augustsson, Krister Salomonsson, Jan Lorentzson, Ronny Fager, Melena Jönsson, Helena Vuorio samt Kent Lassen.