Styrelsen | Sverigedemokraterna i Ljungby

Styrelsen

 

 

 

 

Styrelsen för Sverigedemokraterna Ljungby 2021, ser ut på detta viset.

Ordförande: Pär Augustsson

Vice ordförande: Christer Larsson

Andre vice ordförande och kassör: Daniel Gaal

Sekreterare: Doris Nickel

Ledamöter: Jan Lorentzson, Anton Gera, Melena Jönsson

Suppleanter: Helen Fransson, Sven-Arne Eriksson

 

Bild kommer!