Styrelsen | Sverigedemokraterna i Ljungby

Styrelsen

SD bild

 

 

 

 

Styrelsen för Sverigedemokraterna Ljungby 2020, ser ut på detta viset.

Ordförande: Dick Andersson.

Vice ordförande och sekreterare: Helena Vuorio.

Andre vice ordförande: Christer Larsson.

Kassör: Pär Augustsson.

Ledamöter: Jan Lorentzson, Daniel Gaal och Doris Nickel

Suppleanter: Melena Jönsson och Jesper Jolheden

 

 

 

 

Årsmöte 2020