Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 68

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Nya skor?

  Av jan.lorentzson den 20 maj, 2010
  0
  0

  Vi som har varit aktiva med flygbladsutdelning sedan strax före påsk får nog börja spara av veckopengen så att vi kan köpa nya skor innan det dyker upp nytt trevligt Sverige-vänligt material som vill bli utdelat till kommunens informationstörstande invånare! Sen i påskas har vi delat ut drygt 5.000 st. i vykortsformat och sedan 4.300 st. flygblad i A5-format. M.a.o. så har vi fått ut närmare 10.000 flygblad i brevlådorna i Ljungby kommun på denna relativt korta tid. Nu väntar vi på att det ska dyka upp något nytt material som kan intressera väljarna! Det finns garanterat inget annat parti som har så många entusiastiska partimedlemmar runt om i landet som lägger ner så mycket ideellt arbete för något dom verkligen tror på.

  Janne

  Vykort

 • Svensk media i trovärdighetskris!

  Av jan.lorentzson den 2 maj, 2010
  2
  0

  Jag tänker inte ens försöka beskriva situationen inom den ledande pressen och Sveriges Radio och (S)(V)T. Vi ska förstås inte heller glömma bort den lika politiskt korrekta kanalen Tv4.

  Situationen beskrivs nämligen på ett ypperligt vis i denna artikel:

  http://snaphanen.dk/2010/05/02/s%C3%B8ndagskronikken-kriget-mot-lasarna/

  Det blir lite jobbigt för journalisterna när dom inte kan stå oemotsagda i gammal god DDR-anda längre. Nyhetssidor som Politiskt Inkorrekt

  http://politisktinkorrekt.info/

  eller Fria Nyheter

  http://www.frianyheter.nu/

  m.fl. ställer verkligen till det! Att man då i ännu större utsträckning skitar ner sej själva genom att sätta diverse epitet på sina meningsmotståndare och smutskasta alla som inte köper deras omhuldade ‘multikulti-dravel’ är ju rent patetiskt. Blir riktigt roligt i september när det svenska folket har sagt sitt! Då får vi säkerligen läsa den ena förklaringsmodellen mer fantastisk än den andra när dom ska försöka reda ut varför det gick som det gick.

  Janne

 • De etablerade får något att tänka på!

  Av jan.lorentzson den 7 april, 2010
  0
  0

  Rekordnotering för Sverigedemokraterna – 7,6 procent i opinionsundersökning

  2010-04-04, 18:26 | Av sverigedemokraterna.se
  Vid val i dag skulle Sverigedemokraterna få rekordhöga 7,6 procent av väljarsympatierna, bli vågmästare samtidigt som stödet för Socialdemokraterna skulle minska.Jämfört med februarimätningen från Sentio Research, går Sverigedemokraterna framåt med 1,3 procentenheter och blir med 7,6 procent Sveriges fjärde största parti; större än både Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Resultatet är det högsta någonsin för Sverigedemokraterna i en opinionsundersökning.

  Sammanlagt får det rödgröna blocket i denna mätning stöd av 46,2 procent medan alliansen får 43,9, vilket skulle ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll om det vore val i dag.

  Partiernas siffror i procent med oktobersiffrorna inom parentes:

  Socialdemokraterna: 32,1 procent (-1,5)
  Moderaterna: 28,0 procent (0,7)
  Miljöpartiet: 8,8 procent (-0,4)
  Sverigedemokraterna: 7,6 procent (+1,3)
  Folkpartiet: 6,4 procent (+1,0)
  Vänsterpartiet: 5,3 procent (-0,2)
  Centerpartiet: 5,1 procent (+0,6)
  Kristdemokraterna: 4,4 procent (-1,1)
  Övriga: 2,2 (-0,4)

  Totalt intervjuades 1 946 personer perioden den 16-28 mars.

 • Visst är det konstigt!?

  Av jan.lorentzson den 21 mars, 2010
  1
  0

  Är det inte väldigt märkligt att våra grannländer gör tv-program om situationen i Sverige medan svensk media och våra riksdagspartier gör sitt bästa för att mörka vad det multikulturella samhället för med sej? Trots allt så verkar svenskarna vara på väg att vakna som väl är.

  Klicka på ‘Sevärt’ i högerspalten.

 • Våra idéer.

  Av jan.lorentzson den 21 mars, 2010
  4
  0

  En liten presentation av de punkter som vi kommer att driva i Ljungby kommun när vi har blivit invalda i september. Ingen inbördes prioritering här. Detta är som vi ser det sådant som är av högsta prioritet inom kommunen. Politik är i första hand att se till att man har ett TRYGGT socialt väl fungerande samhälle.

  Äldreomsorg:
  Skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
  Satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla fritidsaktiviteter för äldre.
  Äldreboende och korttidsboende ska finnas för att tillförsäkra behoven hos den åldrande befolkningen. Personaltätheten ska vara stor nog för att skapa bra arbetsmiljö och ge brukaren en god livskvalité. Detta innebär bland annat möjlighet att få vistas ute tillsammans med vårdare, stimulerande aktiviteter i den egna miljön, hjälp med tidningsläsning, resor till kommunala inrättningar etc.

  Bergagården. Vad händer? Personal och vårdtagare vill behålla Bergagården i Lagan. Det måste finnas tillräckligt med vårdplatser i Lagan så att de äldre slipper deporteras! Personalsituationen måste ses över även här.

  Parboendegaranti. Det är helt oacceptabelt att ett äldre par inte längre ska kunna bo tillsammans om den ena parten blir sjuk och hamnar på en vårdinrättning.

  Ungdomsarbetslöshet:
  Ungdomsarbetslösheten. Fler praktikplatser/lärlingsplatser inom den kommunala verksamheten.
  (Ex.v. kan kommunen stå för en mer omfattande närradioverksamhet som ungdomar kan få driva för ungdomar.)
  Bearbeta näringslivet att ta emot ungdomar som lärlingar. Eventuellt med en av kommunen subventionerad lön.

  Trafiksituationen:
  Se över situationen på Ljungby’s gator och torg beträffande trafiksäkerhet för framförallt gående. Brister finns både här och där.

  Arbete istället för bidrag:
  Människor i arbetsför ålder, som inte lider av sjukdom eller handikapp, ska inte erhålla socialbidrag kravlöst. Detta utgående från vår uppfattning att varje människa önskar göra rätt för sig och att bidrag passiviserar. Samhället ska därför erbjuda arbete som krav för socialbidrag. Mängder av uppgifter inom den kommunala sektorn står till kommunens förfogande. Hjälp i hemtjänst, städning av parker, upprustning av gemensam miljö kan vara exempel på detta. Kommunen måste göra upp med den passiviserande politiken att kravlöst lämna bidrag. Socialbidrag ska ses som en tillfällig åtgärd och inte som ersättning för ett stadigvarande arbete.

  En levande stad:
  Bevara och utveckla stadskärnan. Låt inte all handel koncentreras till ytterområden som nu planeras. Då får vi aldrig en levande stadskärna. Nu finns ett gyllene tillfälle när stationsområdet skall konverteras.

  Skolan:
  Verka för småskalighet i grundskolan samt bevara landsbygdsskolorna i största möjliga utsträckning! Lugn harmonisk skolgång är guld värd.
  Avskaffa hemspråksundervisningen i skolans regi. Det är en privat angelägenhet som var och en som så önskar får sköta och bekosta på egen hand.

  Kommentera gärna.

  Janne