Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 67

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • De etablerade får något att tänka på!

  Av jan.lorentzson den 7 april, 2010
  0
  0

  Rekordnotering för Sverigedemokraterna – 7,6 procent i opinionsundersökning

  2010-04-04, 18:26 | Av sverigedemokraterna.se
  Vid val i dag skulle Sverigedemokraterna få rekordhöga 7,6 procent av väljarsympatierna, bli vågmästare samtidigt som stödet för Socialdemokraterna skulle minska.Jämfört med februarimätningen från Sentio Research, går Sverigedemokraterna framåt med 1,3 procentenheter och blir med 7,6 procent Sveriges fjärde största parti; större än både Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Resultatet är det högsta någonsin för Sverigedemokraterna i en opinionsundersökning.

  Sammanlagt får det rödgröna blocket i denna mätning stöd av 46,2 procent medan alliansen får 43,9, vilket skulle ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll om det vore val i dag.

  Partiernas siffror i procent med oktobersiffrorna inom parentes:

  Socialdemokraterna: 32,1 procent (-1,5)
  Moderaterna: 28,0 procent (0,7)
  Miljöpartiet: 8,8 procent (-0,4)
  Sverigedemokraterna: 7,6 procent (+1,3)
  Folkpartiet: 6,4 procent (+1,0)
  Vänsterpartiet: 5,3 procent (-0,2)
  Centerpartiet: 5,1 procent (+0,6)
  Kristdemokraterna: 4,4 procent (-1,1)
  Övriga: 2,2 (-0,4)

  Totalt intervjuades 1 946 personer perioden den 16-28 mars.

 • Visst är det konstigt!?

  Av jan.lorentzson den 21 mars, 2010
  1
  0

  Är det inte väldigt märkligt att våra grannländer gör tv-program om situationen i Sverige medan svensk media och våra riksdagspartier gör sitt bästa för att mörka vad det multikulturella samhället för med sej? Trots allt så verkar svenskarna vara på väg att vakna som väl är.

  Klicka på ‘Sevärt’ i högerspalten.

 • Våra idéer.

  Av jan.lorentzson den 21 mars, 2010
  4
  0

  En liten presentation av de punkter som vi kommer att driva i Ljungby kommun när vi har blivit invalda i september. Ingen inbördes prioritering här. Detta är som vi ser det sådant som är av högsta prioritet inom kommunen. Politik är i första hand att se till att man har ett TRYGGT socialt väl fungerande samhälle.

  Äldreomsorg:
  Skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
  Satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla fritidsaktiviteter för äldre.
  Äldreboende och korttidsboende ska finnas för att tillförsäkra behoven hos den åldrande befolkningen. Personaltätheten ska vara stor nog för att skapa bra arbetsmiljö och ge brukaren en god livskvalité. Detta innebär bland annat möjlighet att få vistas ute tillsammans med vårdare, stimulerande aktiviteter i den egna miljön, hjälp med tidningsläsning, resor till kommunala inrättningar etc.

  Bergagården. Vad händer? Personal och vårdtagare vill behålla Bergagården i Lagan. Det måste finnas tillräckligt med vårdplatser i Lagan så att de äldre slipper deporteras! Personalsituationen måste ses över även här.

  Parboendegaranti. Det är helt oacceptabelt att ett äldre par inte längre ska kunna bo tillsammans om den ena parten blir sjuk och hamnar på en vårdinrättning.

  Ungdomsarbetslöshet:
  Ungdomsarbetslösheten. Fler praktikplatser/lärlingsplatser inom den kommunala verksamheten.
  (Ex.v. kan kommunen stå för en mer omfattande närradioverksamhet som ungdomar kan få driva för ungdomar.)
  Bearbeta näringslivet att ta emot ungdomar som lärlingar. Eventuellt med en av kommunen subventionerad lön.

  Trafiksituationen:
  Se över situationen på Ljungby’s gator och torg beträffande trafiksäkerhet för framförallt gående. Brister finns både här och där.

  Arbete istället för bidrag:
  Människor i arbetsför ålder, som inte lider av sjukdom eller handikapp, ska inte erhålla socialbidrag kravlöst. Detta utgående från vår uppfattning att varje människa önskar göra rätt för sig och att bidrag passiviserar. Samhället ska därför erbjuda arbete som krav för socialbidrag. Mängder av uppgifter inom den kommunala sektorn står till kommunens förfogande. Hjälp i hemtjänst, städning av parker, upprustning av gemensam miljö kan vara exempel på detta. Kommunen måste göra upp med den passiviserande politiken att kravlöst lämna bidrag. Socialbidrag ska ses som en tillfällig åtgärd och inte som ersättning för ett stadigvarande arbete.

  En levande stad:
  Bevara och utveckla stadskärnan. Låt inte all handel koncentreras till ytterområden som nu planeras. Då får vi aldrig en levande stadskärna. Nu finns ett gyllene tillfälle när stationsområdet skall konverteras.

  Skolan:
  Verka för småskalighet i grundskolan samt bevara landsbygdsskolorna i största möjliga utsträckning! Lugn harmonisk skolgång är guld värd.
  Avskaffa hemspråksundervisningen i skolans regi. Det är en privat angelägenhet som var och en som så önskar får sköta och bekosta på egen hand.

  Kommentera gärna.

  Janne

 • Valupptaktsmöte

  Av Admin den 15 mars, 2010
  0
  0

  Valupptaktsmöte hölls i Växjö den 7/3. Ett 30 tal medlemmar hade samlats för att lyssna på distriktsordförande Jens Leandersson och ombudsman Dag Sundius. En kort sammanfattning av en givande heldag med Jens och Dag.

  Mycket av Jens Leandersson´s framförande gick ut på hur vi ska möta väljarna och vinna deras förtroende. Vilka strategier vi ska använda oss av för att nå ut till kärnväljarna. Vi måste på ett tydligt sätt berätta för våra väljare varför vi förtjänar deras förtroende och vilket Sverige vi vill ha i framtiden.

  Vi ska möte våra väljare i deras miljöer (arbetsplatser, skolor, fackliga organisationer)

  Några av framgångsfaktorerna som Jens påtalade var bland annat

  * Det lokala budskapet är viktigt, visar förståelse för lokala samhällsproblem
  * Lokala företrädare som visar en förankring i väljarnas vardag
  * Höga lokala aktiviteter ger bra valresultat
  * Väljarna vill att vi tar oss tid

  Valrörelsens faser

  Våra profilfrågor

  * Invandrings- och integrationsfrågor
  * Äldreomsorg och pensioner
  * Barnomsorg – studie-/barnbidrag – skola
  * Arbetslösheten (A-kassa, arbete)

 • Bli Politiker!

  Av Admin den 9 mars, 2010
  0
  0

  Eftersom det gick över förväntan för Sverigedemokraterna i valet 2006 så inträffade följande:
  Även i kommuner där vi inte ställde upp med egen valsedel så fick vi på sina håll så stort stöd så att vi fick en eller flera platser i kommunfullmäktige. Det resulterade ju naturligtvis i att vi fick kritik för att vi hade obesatta stolar i ett antal kommuner i landet. Detta händer ju dessvärre nya partier till och från och det är naturligtvis olyckligt.
  För att slippa samma problem i år igen så är det väldigt viktigt att flera av våra väljare och medlemmar ställer upp och engagerar sej.
  Situationen är idag avsevärt mycket bättre än för fyra år sen och vi har listor till kommunvalet i dom allra flesta kommuner. Men fler namn behövs!
  Uppmanar härmed alla som sympatiserar med Sd att gå med i partiet och ställ gärna upp på våra listor! Tidigare erfarenhet behövs inte då vi står för utbildning.
  Hoppas dessutom att så många som möjligt av befintliga medlemmar kan tänka sej att ställa upp.
  Är naturligtvis medveten om att alla inte kan eller vill men ta gärna en extra funderare!
  Vi strävar så klart efter att inte ha några tomma stolar efter valet i september.
  Du och alla andra sympatisörer är Sverigedemokraternas viktigaste valarbetare! Prata med vänner och bekanta. Diskutera med folk på arbetsplatsen eller släktträffen! Det är bästa sättet att generera fler medlemmar och sympatisörer.

  För att bli medlem klickar du på ‘Bli medlem’ uppe till höger här på sidan.

  Janne