Sverigedemokraten Krister Salomonsson känner sig diskriminerad av IF Metall. Han berättar att han varit medlem i IF Metall i 23 år, skyddsombud i nära tio år och ledamot i valberedningen. När verksamheten nu ska flyttas från Lidhult till Polen har de anställda sökt nya jobb. Detta har påverkat den lokala klubben, genom att två styrelseledamöter lämnat företaget.

– Suppleanterna gick då in på deras platser, och det behövdes två nya ersättare. Valberedningens sammankallande och jag erbjöd oss att ta de platserna. Vi har viss insyn i klubbens arbete och eftersom det bara handlar om fyra till fem månader fram till flytten är det inget stort åtagande, berättar Krister Salomonsson.

Fel parti

Ett nomineringsmöte hölls, men Salomonsson fick efter det veta att han inte hade nominerats till uppdraget.

Fick du något besked om varför?

– Nej, men jag har fått höra på omvägar att det har att göra med min politiska tillhörighet. Vi har i Lidhult alltid haft en klubb som väljer sina företrädare efter kompetens, inte efter partibeteckning.

Krister Salomonsson är Sverigedemokrat och invald i kommunfullmäktige, och sitter också som ledamot i Tekniska nämnden. Han menar att det var IF Metall Kronoberg i Ljungby som såg till att han inte nominerades.

Åsiktsregistrering

– Jag blev lite häpen över att IF Metall sysslar med diskriminering och åsiktsregistrering 2017. Jag tycker att det är diskriminering, och jag trodde inte i min vildaste fantasi att man skulle agera på ett sånt sätt. Medlemmarna ger mig sitt stöd och det handlar om fyra till fem månader som suppleant, jag undrar vad jag skulle kunna påverka som ersättare, tror de att jag skulle driva en egen agenda?

Krister Salomonsson menar att det uteblivna uppdraget inte spelar så stor roll för egen del, men säger att han ändå vill uppmärksamma det.

– Jag vill belysa det eftersom det kan hjälpa någon annan som blir orättvist behandlad.

Hela artikeln hittar du här.