Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 5

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Svar till Håkan Bengtsson.

  Av jan.lorentzson den 11 april, 2018
  0

   

  Då jag själv sitter i socialnämnden och var den som var med och fattade beslutet gällande besparingarna
  Håkan hänvisar till, så känner jag mig nödgad att svara.

  Den 31:e Maj 2017, lades fram ett förslag till besparing på 2 %. Jag yrkade bifall med undantaget av äldreomsorg, hemsjukvård och omsorgen och vidare avslag på resterande punkter i utskottets förslag.

  Därefter röstades ett förslag om besparing på 1 % ( förslag från S ) igenom där  C, M och KB röstade emot.

  När vi den 23:e Augusti 2017 inte såg att beslutet som röstades igenom på 1 % givit något vidare resultat
  och jag dessutom fick informationen om att underskottet lutade mot kanske så mycket som närmre
  45 – 50 miljoner vid årets slut, tog jag beslutet att vi var tvugna att besluta om den besparingen på 2 %.

  Men, det var ett svårt beslut.

  Socialdemokraterna ville vänta ytterligare med att utöka besparingskravet.
  Vilket troligen inte hade gett något önskat resultat.

  Jag vill uppmuntra allmänheten till att gå in och läsa protokoll på kommunens hemsida
  för att se hur olika partier röstat i olika frågor.

  Gällande att Håkan tycker att det inte kan vara lätt att vara tjänsteman när man får kritik för att
  man har genomfört Sverigedemokraternas politik vill jag bara säga att lyssna in sin personal och bemöta
  dem på ett fint sätt och slå larm om hur dom upplever sin arbetssituation, ingår i jobbet som chef.
  Det är inget som har med varken beslut eller politik att göra i det avseendet.

  Att sedan åsikterna kan gå isär är fullt naturligt. Det är hanteringen här som Doris menar kunde varit
  betydligt bättre. Jag har inte själv mött enhetschefen  i fråga men väl verksamhetschefen Margareta Engström.
  Jag har inget annat att säga än att hon gör ett strålande jobb med dom resurser som finns att tillgå.

  Sverigedemokraterna har lagt fram ett förlag om en höjning av skatten med 50 öre och det hade gett ca 25 milj
  i extra intäkt och ca 10 miljoner till äldreomsorgen och omsorgen (vi visste inte då att underskotten skulle
  bli så mycket större ), men det röstade socialdemokraterna ner.

  Som svar på att Sverigedemokraterna röstat emot förslag som kunde gynnat arbetstagare i berörd arbetsgrupp
  har jag bara svaret att det måste varit så att vi inte ansett det som ett bra och gynnande förslag.

  Sist men inte minst kan jag inte låta bli att använda Håkan Bengtssons egna ord.
  Det rimmar illa att som ” arbetarparti ” göra sig till talesperson för personalen när man inte ens är
  beredd att lyssna in och ta till sig vad förtvivlad personal vill delge oss som politiker.

  Vi har ett ansvar där och det är det Doris Nickel vill att vi ska fokusera på och arbeta på tillsammans med personalen.
  Det ger ett bättre resultat och med det ett större förtroende och med det  kan mer komma upp för diskussion och samarbete.

  Martina Ericsson
  Ledamot i socialnämnden
  För Sverigedemokraterna
  Ljungby

 • Medlemsmöte 1/3-18

  Av jan.lorentzson den 2 mars, 2018
  0

  Kvällens medlemsmöte handlade till största del om den lokala Sverigedemokratiska politiken. Densamma håller just nu på att uppdateras och utvecklas för att passa tiden vi är i nu, och även efter våra medlemmars önskemål. Personerna som var på plats hade ett tillfälle att faktiskt på riktigt vara med och forma linjen för Sverigedemokraterna i Ljungby inför valet 2018 och mandatperioden som följer. Glädjande nog var det många tankar och åsikter som kom fram när vi träffades och medlemmarna hade stor påverkansgrad på både text och lokal partilinje. Vi passade även på att visa lite i förhand ungefärligt hur valbroschyren för 2018 kommer se ut. Med många skratt och diskussioner tackar vi alla som kom även denna kväll och förgyllde vår tillvaro.

  Om vi inte sågs ikväll så hoppas vi verkligen att vi ses när vår käre partiledare Jimmie Åkesson kommer på besök den 21:e Mars i Ljungby. Har du inte anmält dig redan så gör det nu till Kerstin Ljungkvist, 0724-526111 eller kerstin.ljungkvist@sd.se.

 • Medlemsmöte 8/2-18

  Av jan.lorentzson den 8 februari, 2018
  0

  Det var närmre trettio personer i lokalen denna afton.

  Kvällens medlemsmöte visade återigen på god uppslutningsförmåga då närmre ett trettiotal Sverigevänner samlades i lokalen denna afton. Då det som vanligt är lite nytt folk från gång till annan så kördes det igenom en liten presentationsrunda så man fick lite uppfattning om varandra. Vissa på plats var redan idag engagerade  eller kommer bli involverade i politiken, andra är aktiva i föreningen eller så var man på plats för mer information eller umgänge i goda vänners lag. Kvällens värd om man så vill var Doris Nickel som med understöd av Martina Ericsson höll en god och informationsrik genomgång av Socialnämnden. En tung nämnd som även är en av dom som kanske drabbats hårdast av den oreglerade invandringen och alla kostnader som därav har skenat iväg. Ofta tyvärr har dessa kostnader inneburit att vissa andra svaga grupper i samhället har fått stå till sidan eller sett sin tillvaro bli betydligt sämre på grund av att pengarna har placerats på andra ställen än där det var tänkt.

  Många instämmande inlägg blev det och ett flertal av åhörarna hade dessvärre egna många gånger hemska skildringar av verkligheten som gång på gång befäster vilket otroligt slöseri med resurser Sverige har fått stå ut med de senaste åren enbart för att få kolla sig humanitär stormakt. Sällan har väl så många, haft så få, att tacka för så lite. Det märktes tydligt att detta är en av frågorna som verkligen engagerar folk och det framgick tydligt vart SD hellre lägger pengarna på. Såsom äldrevård, assistansvård, hemtjänst LSS.

   

  Doris höll i genomgången av socialnämnden.

  Listan kan göras lång, istället står vi med stora hål där kommunen betalar för boenden som står tomma på grund av ogenomtänkta och panikartade hyreskontrakt, klart försämrad vård och omsorg för våra äldre, mindre assistans till folk som verkligen behöver det. Med mera med mera med mera. Efter genomgången bjöds det på fika kaffe och trevliga samtal om både stort och smått. Vi har ett fantastiskt år framför oss och förhoppningsvis fortsätter medlemsmötena dra såhär mycket folk så att den nya Sverigerörelsen växer mer och mer.

  Kunde du inte komma ikväll så tveka inte att ramla in nästa gång för att umgås med andra Sverigevänner.

 • Årsmöte 2018-02-04

  Av jan.lorentzson den 4 februari, 2018
  0

   

  Krister presenterar verksamhetsberättelsen.

  Sverigedemokraternas kommunförening i västra Kronoberg (Ljungby/ Markaryd) har den 4/2 haft sitt årsmöte i tingshuset Ljungby.
  Ett drygt 25-tal medlemmar hade i det vintriga vädret tagit sig till mötet där distriktsordförande Kerstin Ljungquist var inbjuden mötesordförande. Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att medlemstillströmningen är fortsatt god (10% ökning) och glädjande nog har de flesta nya varit unga och/eller kvinnor vilket vi ser som mycket positivt. Styrelsen har haft fem protokollförda möten och arbetsklimatet har varit gott, bland årets beslut kan nämnas att vi startat ett medlemsutskott som ordnar möten och aktiviteter av allehanda slag.

   

   

   

   

   

   

  Marknader är något som vi frekvent besöker och man märker att attityden till oss är positiv och har ändrat sig markant de senaste åren, detta bekräftar att vi är på helt rätt spår i vår politik.

  Janne presenterar Budget och parlamentarisk redogörelse.

   

  Ekonomiskt gjorde vi ett litet minus mot budget vilket beror på ökade kostnader för vår partilokal och inköp av inventarier men vi går in i valåret med en mycket god och stabil ekonomi.

   

   

  Våra interna mål för 2017 var att utbilda oss inför valet och få igång verksamheten i Markaryd och glädjande nog har vi lyckats med dessa mål, att vi har fått ihop 10 valbara och välutbildade kandidater i Markaryd inför kommunvalet bekräftar detta.
  Även i Ljungby har vi lyckats väl med att få in kandidater till kommunfullmäktigelistan (19 st) där de flesta redan varit aktiva antingen i fullmäktige eller i nämndsarbete.

  Martina presenterade valberedningens förslag till kommunföreningens styrelse och valsedeln.

  Styrelsen beviljades av årsmötet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
  kommunfullmäktigelistor i Ljungby och Markaryd fastställdes.

  Under 2018 kommer fokus ligga på att fortsätta utbilda oss i retorik och debatteknik samt spetskurser för folk som vid framtida valframgångar kommer få framskjutna positioner i kommunerna.
  Vi står mycket väl rustade inför valet och nu ska vi skörda frukten efter år av hårt arbete.

  Den nyvalda och utökade styrelsen valdes enligt följande: Ordförande Krister Salomonsson, Vice ordförande Jan Lorentzson, andre vice ordförande och kassör Mats Josefsson, sekreterare Helena Vuorio, ledamöter blev Pär Augustsson, Ellinor Jönsson, Ronny Fager, Kent Lassen samt Tommy Andersen.
  Suppleanter blev Melena Jönsson, Dick Andersson, Anders Ragnarsson samt Lars Lindström.

   

   

   

   

  På bilden från vänster till höger: Anders Ragnarsson, Mats Josefsson, Pär Augustsson, Krister Salomonsson, Jan Lorentzson, Ronny Fager, Melena Jönsson, Helena Vuorio samt Kent Lassen.

  MVH Krister Salomonsson SD Ljungby
  0705920129