Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 5

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Dick Andersson

Ordförande Sverigedemokraterna Ljungby
Tel: 0738448826
Skicka e-post till oss

 

 

 • Motion ang. butiken ‘Lite av varje’

  Av jan.lorentzson den 7 maj, 2018
  0

  Idag har vi en second hand-butik i socialförvaltningens försorg som heter ‘Lite av varje’.

  Den ligger på en bakgata och många invånare i vår kommun vet inte om att den finns.

  Den har dålig tillgänglighet och är mycket trång med mycket saker som är placerade högt och lågt.

  Det kommer mycket från Återbruket via Bredemad och allmänheten så det finns en mycket god

  tillgång på saker till försäljning.

  En flytt av butiken till rymligare lokaler hade gett stora fördelar och dessutom en mycket bättre

  tillgänglighet. En större och rymligare butik med bättre tillgänglighet och bättre läge skulle öka

  försäljningen och därmed flödet på begagnade saker som kommer till butiken.

  En ökad försäljning ger högre intäkter och därmed skulle en högre hyra kunna betalas.

  Ökade öppettider och ökade arbetsytor skulle ge ytterligare arbetstillfällen till verksamheten, något

  som socialförvaltningen är i behov av idag.

  Eventuellt skulle man kanske kunna servera enkelt kaffe med dopp till en rimlig peng.

  Vi yrkar härmed att:

  socialförvaltningen utreder hur vi kan placera butiken ‘Lite av varje’ för att uppnå bra tillgänglighet

  och mer ändamålsenliga lokaler och därmed öka både försäljning och arbetstillfällen.

  Sverigedemokraterna

  Ljungby

   

 • Medlemsmöte Tors 12:e Apr

  Av jan.lorentzson den 13 april, 2018
  0

  Ännu ett medlemsmöte har avklarats. Gårdagen bjöd på ett femtontal medlemmar som dök upp för en trevlig stund och prat om lokal politik. Några av diskussionerna som kom up var bland annat böneutrop där vi har ett väldigt aktuellt ärende i Växjö för tillfället.

  Årsmötet i distriktet diskuterades även det.

  Sen pratades det också om vår motion för slopad karensdags för förskolepersonal vill du läsa den i helhet finns den  här. Då den avslogs redan i kommunstyrelsen ser det inte så ljust ut men vi får se vad vi kan göra.

  Vi tackar återigen alla som dök upp det är alltid trevligt med så välbesökta möten.

  På återseende Sverigevänner.

 • Bokbord Tors 12:e Apr

  Av jan.lorentzson den 13 april, 2018
  0

  Idag var det bokbord på Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Det var som vanligt mycket folk som kom fram och hälsade med mycket bra stämning.  Det var även en debatt mellan de lokala partierna i skolans aula som var fylld till brädden med nyfikna elever. Sverigedemokraternas Krister Salomonsson är den som var med i debatten. På bild syns även Linus och Gustav från ungsvenskarna.

  Smålänningen skrev även en kort artikel som ni hittar här.

 • Svar till Håkan Bengtsson.

  Av jan.lorentzson den 11 april, 2018
  0

   

  Då jag själv sitter i socialnämnden och var den som var med och fattade beslutet gällande besparingarna
  Håkan hänvisar till, så känner jag mig nödgad att svara.

  Den 31:e Maj 2017, lades fram ett förslag till besparing på 2 %. Jag yrkade bifall med undantaget av äldreomsorg, hemsjukvård och omsorgen och vidare avslag på resterande punkter i utskottets förslag.

  Därefter röstades ett förslag om besparing på 1 % ( förslag från S ) igenom där  C, M och KB röstade emot.

  När vi den 23:e Augusti 2017 inte såg att beslutet som röstades igenom på 1 % givit något vidare resultat
  och jag dessutom fick informationen om att underskottet lutade mot kanske så mycket som närmre
  45 – 50 miljoner vid årets slut, tog jag beslutet att vi var tvugna att besluta om den besparingen på 2 %.

  Men, det var ett svårt beslut.

  Socialdemokraterna ville vänta ytterligare med att utöka besparingskravet.
  Vilket troligen inte hade gett något önskat resultat.

  Jag vill uppmuntra allmänheten till att gå in och läsa protokoll på kommunens hemsida
  för att se hur olika partier röstat i olika frågor.

  Gällande att Håkan tycker att det inte kan vara lätt att vara tjänsteman när man får kritik för att
  man har genomfört Sverigedemokraternas politik vill jag bara säga att lyssna in sin personal och bemöta
  dem på ett fint sätt och slå larm om hur dom upplever sin arbetssituation, ingår i jobbet som chef.
  Det är inget som har med varken beslut eller politik att göra i det avseendet.

  Att sedan åsikterna kan gå isär är fullt naturligt. Det är hanteringen här som Doris menar kunde varit
  betydligt bättre. Jag har inte själv mött enhetschefen  i fråga men väl verksamhetschefen Margareta Engström.
  Jag har inget annat att säga än att hon gör ett strålande jobb med dom resurser som finns att tillgå.

  Sverigedemokraterna har lagt fram ett förlag om en höjning av skatten med 50 öre och det hade gett ca 25 milj
  i extra intäkt och ca 10 miljoner till äldreomsorgen och omsorgen (vi visste inte då att underskotten skulle
  bli så mycket större ), men det röstade socialdemokraterna ner.

  Som svar på att Sverigedemokraterna röstat emot förslag som kunde gynnat arbetstagare i berörd arbetsgrupp
  har jag bara svaret att det måste varit så att vi inte ansett det som ett bra och gynnande förslag.

  Sist men inte minst kan jag inte låta bli att använda Håkan Bengtssons egna ord.
  Det rimmar illa att som ” arbetarparti ” göra sig till talesperson för personalen när man inte ens är
  beredd att lyssna in och ta till sig vad förtvivlad personal vill delge oss som politiker.

  Vi har ett ansvar där och det är det Doris Nickel vill att vi ska fokusera på och arbeta på tillsammans med personalen.
  Det ger ett bättre resultat och med det ett större förtroende och med det  kan mer komma upp för diskussion och samarbete.

  Martina Ericsson
  Ledamot i socialnämnden
  För Sverigedemokraterna
  Ljungby