Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 4

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Lokalförsörjningsplan Ljungby kommun.

  Av jan.lorentzson den 13 december, 2017
  0

  Att man i Ljungby tagit fram en lokalförsörjningsplan är i sig ett mycket bra initiativ, dock finns det bland partierna olika syn på hur man ska gå vidare med allt som denna innefattar och berör.

  Från SD Ljungbys sida finns det ett par saker vi anser helt orimliga. Man vill bland annat riva vårat väl fungerande bibliotek för att bygga ett ÄBO på tomten enligt planer från styret och delar av oppositionen i kommunen.

  Vi sa från SD:s sida redan när vi hade parlamentariska möten om lokalförsörjningsplanen att det rimliga borde vara att återerövra plan 4 på Ljungberga och använda det som äldreboende igen.

  Att riva en lokal som biblioteket för att taket behöver renoveras (kostnadsberäknat och budgeterat till ca 5 miljoner) är helt ohållbart och oförsvarbart! Skulle nu inte plan 4 på Ljungberga täcka behovet av särskilt boende/trygghetsboende så är vårt förslag att bygga en flygel till på Åsikten exempelvis. Även vid Åbrinken i Lagan bör det byggas för våra äldre.

  Vi behöver helt klart väga alla investeringar mot varandra. Vi har ju till exempel vansinniga förslag om överföringsledningar i kommunen för bortåt 200 miljoner. Vi har nyligen lagt ca 106 miljoner på renovering av Sunnerbohov och runt 40 miljoner på en arena för fotboll i lingonserien.

  För oss i SD är detta mycket enkelt, vi kan för 200 miljoner bygga en rejäl F-9 skola och en förskola t.ex. Prioritera alltid denna typ av investeringar före vansinnesprojekt som överföringsledningarna i vårt tycke är. Tyvärr tycker inte majoriteten av politikerna i kommunen det. (ännu)

  Vidare kan vi prata om förskolan Bergalyckan i Lagan som behöver byggas ut. Nu har en majoritet i kommunstyrelsen gått vidare och fått tilläggsanslag för en kostnadsökning på 50 % ( 17 milj.) mot beräknad kostnad. Vi i SD tycker att vi måste avvakta, att bygga på toppen av högkonjukturen till detta kvadratmeterpris är oförsvarbart gentemot våra skattebetalare. Det bör gå att hitta alternativa lokaler i Lagan tills vidare.

  Sammanlagt finns det investeringar i lokalförsörjningsplanen på i storleksordningen 2,4 MILJARDER på 20 år. Om alla projekt går upp 50 % som en del har tenderat att göra så är vi uppe på 3,6 miljarder. Var går gränsen för vad en liten kommun som Ljungby klarar? Vad lämnar vi över till kommande generationer? Är det ett skuldberg och en kommunal ekonomi som är körd i botten man vill åstadkomma?

  SD kommer fortsatt att vara det återhållsamma alternativet när det gäller investeringar. Vi måste väga saker mot varandra och vi behöver definitivt få in mer småländskt tänk och klurighet i verksamheterna och i besluten.

  Vårda och rusta upp de lokaler vi redan har till att börja med (reinvesteringar), och det bästa är att bevara biblioteket där det är!

  Fullmäktigegruppen SD Ljungby.

 • Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna

  Av jan.lorentzson den 12 december, 2017
  0

  Med anledning av Socialnämndens beslut 2017-11-29 att begära en ändring av detaljplan för Herkules 2 hos Miljö och Byggnämnden, för att möjliggöra uppförande av särskilt boende i kombination med trygghetslägenheter på tomten, så inkommer Sverigedemokraterna med ett nämndinitiativ med avsikt att återta denna begäran.

  Sverigedemokraterna anser att Socialnämnden först ska se över annan möjlighet till anförskaffning av fler boendeformer för äldre (både särskilt boende och trygghetsboende)

  Då vi är i mindre behov av flyktingboende föreslår Sverigedemokraterna att man borde kunna använda sig av de nu tomma lokalerna i Hammarhuset genom att flytta dit de nyanlända som nu bor på Ljungberga. Då skulle vi åter kunna använda plan fyra till serviceboende för att kunna erbjuda fler platser till de som önskar det och som har så mycket hemtjänst att det är tryggare att få komma in på ett boende.

  Sverigedemokraterna Ljungby yrkar att:

  • Återta begäran om ändring av detaljplan Herkules 2 hos Miljö och Byggnämnden
  • Nyanlända flyttar till Hammarhuset
  • Plan fyra öppnas upp till ett serviceboende igen

  Doris Nickel

  Ledamot i Socialnämnden

  Sverigedemokraterna Ljungby

 • Bokbord på Sunnerbogymnasiet

  Av jan.lorentzson den 6 december, 2017
  0

  Idag den 6/12 har Sverigedemokraterna Ljungby-Markaryd och Ungsvenskarna återigen varit på Sunnerbogymnasiet för ännu ett trevligt bokbord. Glädjande var det även denna gång stort fokus på just vårt bord med många intresserade och frågvisa ungdomar. Till skillnad från många partier på riksnivå höll sig dessa ungdomar på en mycket trevlig och glad nivå. Intresset för både Sverigedemokraterna och i synnerhet Ungsvenskarna var stort vilket märktes på ett stort antal nya följare. Pennor, wunderbaums och skumtomtar gick åt i en rasande takt, vilket får en att gissa sig till att många elever på eftermiddagen gjorde glödande anteckningar i en härlig doft av Sverige med magen full av jul. Vi tackar ännu en gång Sunnerbogymnasiet för ett väldigt lyckat evenemang där vi politiker får komma ut och träffa morgondagens väljare.

  Det var Nicklas Nyström, Gustav Pettersson och Krister Salomonsson som representerade denna dag.

   

 • Julbord 2017

  Av jan.lorentzson den 3 december, 2017
  0

   

  Strax över 60 personer deltog på årets traditionella julbord på Vislanda Wärdshus.

  Extra kul att det kom så många med tanke på att det bara va representation från Ljungby och Markaryd. Som vanligt på våra tillställningar var det mycket trevligt folk vilket bidrog till en god och gemytlig stämning.

   

  Som vanligt var det ett julbord utöver det vanliga med alla dess läckerheter som hör ett julbord till, och det åts så det stod härliga till. Det är nog många som hoppar över söndagssteken ikväll.

   

  Distrikt Kronobergs ordförande, Kerstin Ljungkvist,

  ärade oss med sitt deltagande. Innan kaffet så pratade Kerstin om julen, och det som är viktigt för henne, där vi andra bara kunde instämma. Det var vikten av julen som en stark traditionsbärare.

  Även vår fantastiska gruppledare i Ljungby, Jan Lorentzson, höll ett anförande om vårt arbete och utveckling, både i Ljungby och Markaryd.

  Nu börjar vi kunna sammanfatta  2017, och det har verkligen varit ett fantastiskt år för oss, med fortsatt ökning av medlemmar. I Ljungby går arbetet som på räls, men mest glädjande är utvecklingen i Markaryd. Nu siktar vi på att öka takten till valåret, SD2018

   

  God Jul

  Önskar

  SD Kronoberg Västra

 • Socialdemokraterna bör städa framför egen dörr!

  Av jan.lorentzson den 1 december, 2017
  0

   

  I fullmäktige i Markaryd 28 november får socialdemokraterna fritt spelrum att nedvärdera och smutskasta ett helt parti pga en enskild persons uttalande, då trivs Pohlman & sossarna som bäst, när de får raljera och smutskasta!

  Vi i SD Ljungby/Markaryd tar givetvis på det bestämda avstånd mot uttalande liknande det Martin Strid gjorde på våra landsdagar och vi tar avstånd från all främlingsfientlighet!

  Ska vi fortsätta ha denna låga nivå på debatten med smutskastning och ren mobbing tycker ni? Eller ska vi i fortsättningen prata sakpolitik?

  Då kan vi passa på att även granska socialdemokratin och alla deras förehavanden och skandaler, ska vi kalla er alla tobleronetjuvar o skattesmitare? Ska vi prata om rasbiologiska institut och tvångsteriliseringar? eller att ni stämplade J i passen under kriget? Ska vi prata om kovändningar i flyktingfrågan? Ska vi prata om skandalen i transportstyrelsen?

  Er egna partiledare gick med i partiet 1970, innan man slutade med tvångssteriliseringar i Sverige (1976). Gick han med i socialdemokratern för att partiet hade denna ståndpunkt?

  Om vi ska prata om Markaryd och våra företrädare där så kan man kanske önska att de hade varit mer aktiva men faktum är att ingen av dem klassas som ett arbetsmiljöproblem som vissa andra gör!

  Pohlman ondgjorde sig även över att vi har två tomma stolar i kommunen, då ska vi komma ihåg att han själv orsakade det ena avhoppet med sin mobbing. Den andra stolen har varit tom under 2017 och det p.g.a sjukdom, inget som går att råda över.

  Våra ledamöter lägger sina röster på de bästa förslagen och att de inte lägger en egen budget är inget konstigt i sig för det är inget mindre partier gör överallt.

  Jag tror inte heller att S i Markaryd ska ropa på vargen, vi ser med tillförsikt fram mot valet 2018 och kommer vara mycket väl rustade med både valbara kandidater som är välutbildade och ett lokalt partiprogram, vi märker när vi är ute bland folket att de är positiva till oss, medlemsantalet har ökat markant sista åren!

  Vi kan kalla det för nystart i Markaryd!

   

  SD Västra Kronoberg Krister Salomonsson ordf.

  Ingvar Walerholt ledamot av fullmäktige Markaryd.