Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 4

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Medlemsmöte 21sep

  Av jan.lorentzson den 21 september, 2017
  0

  På kvällens medlemsmöte samlades ett glatt gäng Sverigedemokrater för lite trevlig samvaro. Först presenterade sig kommunföreningens styrelse och fullmäktigegrupp. Sedan fick medlemmarna var för sig presentera lite kort vilka de var. På kommunföreningens uppmaning fick även medlemmarna komma med synpunkter och tankar om vad medlemsmötena i framtiden skulle avhandla. Det var personer som ville få lite mer kött på benen i vad nämnderna sysslade med, varför fullmäktigegruppen röstar på ett visst sätt och partiets politik i stort. För det sistnämnda kan följande sida rekommenderas vilken du hittar här. Många kom även för att få träffa likasinnade och diskutera i stort som smått.

   

   

   

  Något som diskuterades flitigt var vikten av att få in aktiva medlemmar som kandiderar till fullmäktige. Ljungby är tacksamt nog en av kommunerna där vi redan idag har ett så pass stort antal kandidater att vi skulle klara av att besitta alla platser. Men saker kan inträffa under årets lopp. Personer kan bli långtidssjuka, flytta från kommunen eller av olika skäl vara oförmögna att ställa upp när det väl är dags. Det är ett av skälen till att vi behöver en så stor lista som möjligt. En annan är att visa hur många vi faktiskt är, du som sitter hemma och läser detta, du är inte ensam vi är många och vi är starka och tillsammans gör vi det här landet bättre en röst och en kandidat i taget.

  Glädjande var också att se medlemsregistreringen vara i gång på kvällen med nya medlemmar och kandidaturer. Bjud med dina vänner arbetskamrater eller din mamma. Alla har något att hämta i Sveriges bästa parti.

   

   

   

   

  Partilokalen var mer än full vilket var väldigt trevligt. Stolar fick även ställas utmed väggarna för att alla skulle få sittplats. Något som också är kul att se är den stora åldersvariationen vi har i partiet. Det är något som bådar mycket gott för framtiden att även den yngre generationen är på väg in och vill ta för sig.

  Kul med nya ansikten som förhoppningsvis kommer sprida ordet att det är kul att vara med och umgås i goda vänners lag. Nästa medlemsmöte den 12:e Oktober hoppas vi på ännu mer folk för nu börjar det brinna i knutarna. Är man intresserad av att vara med in i valåret är det dags att ta beslutet och hoppa med i det vinnande laget.

  Tveka inte utan ramla in vid nästa tillfälle och umgås med Sverigevänner på riktigt.

   

   

 • KS positiv till att simhall nyttjas på helger

  Av jan.lorentzson den 14 september, 2017
  0

  Sverigedemokraten Henrik Petterssons förslag om att kunna nyttja Ryssbybadet även på helger diskuterades igår i kommunstyrelsen.

   

  ”Motionen tar upp det faktum att inomhusbadet i Ryssby bara går att hyra kvällstid under vardagar, och inte på helger, eftersom det är skolans vaktmästare som ansvarar för att ta vattenprover.

  ”Detta är väldigt synd när anläggningen ändå är i drift” anser Henrik Pettersson (SD), som yrkar på att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att hitta en lösning.

  Den här delen av motionen var kommunstyrelsen, som hade möte under tisdagen, positiv till.

  Henrik Pettersson yrkade även på att några Ryssbybor får utbildning i hur man tar vattenprov, för att kunna hoppa in vid behov mot en ringa ersättning, men till den delen av förslaget blev det avslag.”

  För hela artikeln läs här.

 • Grillkväll 10:e sep

  Av jan.lorentzson den 10 september, 2017
  0

  Ett trettiotal härliga  Sverigevänner träffades vid Ljungsjön i Ljungby för att vara med på höstens grillkväll. Trots oroväckande molnbildningar blev det bara ett mindre avbrott för regn, så att alla fick tränga ihop sig i tältet. Krister vår ordförande i kommunföreningen höll ett mindre anförande om vad som händer i Ljungbykommun och behovet vi har av, både nya medlemmar och förtroendevalda som känner sig manade att bli mer engagerade i det politiska. Han beskrev även tillvägagångssättet för dessa personer, att det bedrivs utbildningar och stöttning från hela kommungruppen så att alla ska känna att man får den hjälp man behöver. Efter det höll även Janne en mindre information där delar av styrelsen och närvarande ledamot i respektive nämnd kom fram. Han beskrev också hur väl vi var representerade i kommunen och hur det parlamentariska arbetet fungerar. Efter detta blev det korvgrillning och samkväm med mycket trevligt folk. Var ni inte där detta året så hoppas vi på att se er nästa gång.

  Tack alla för en riktigt trevlig kväll.

  Ordförande Krister och Gruppledare Janne pratar för gruppen. 

   

  Kassör Dick och Janne styr upp korvgrillning

  Det var ett trettiotal medlemmar på plats.

   

 • Kommentar om motionen om att validera vårdbiträden.

  Av jan.lorentzson den 8 september, 2017
  0

  Tack vare Sverigedemokraterna i Ljungby så fick Socialdemokraterna igenom motionen om att validera vårdbiträden.

  En mycket viktig fråga som vi är stolta över att ha hjälpt till att driva igenom i fullmäktige. Trots att socialförvaltningen ligger ansträngt till anser vi detta vara en fråga av yttersta vikt att få igenom.

   

  ”Då socialförvaltningen får allt svårare att rekrytera och behålla personal
  måste vi nu och i framtiden göra satsningar på vår personal.
  En av satsningarna är att validera upp personal till undersköterskor.
  Vi kan med valideringarna tillvara personal och få en högre andel utbildade
  undersköterskor i verksamheterna.  ”   Martina Ericsson Sverigedemokraterna i Ljungby.

   

  För att läsa artikeln tryck här.

  För att se hela debatten tryck på videon nedan och spola fram till 51:00.

   

   

   

 • Motion om åldersbedömningar av så kallade ’’ensamkommande flyktingbarn’’.

  Av jan.lorentzson den 29 augusti, 2017
  0

   

  Man ha i flertalet media på senare tid kunna läsa om att en mycket stor majoritet av de så kallade ensamkommande flyktingbarnen ljugit om sin ålder vilket vi Sverigedemokrater hela tiden hävdat.

  Undersökningar visar att så många som 75% (d.v.s 3 av 4) av dem som testats har uppgivit felaktig ålder för myndigheterna.

  Vi tror inte att situationen i Ljungby ser annorlunda ut. Om man ska gå från siffrorna som undersökningar i övriga landet visar så borde ca 112 av Ljungbys 150 ensamkommande ha felaktig ålder på papperet. Detta anser vi är oroväckande och anstötligt av flera skäl.

  Till att börja med är det inte bra att blanda vuxna och barn på så kallade HVB-hem. Det torde föreligga stora risker för övergrepp av olika slag.

  HVB-hemmen är samtidigt mycket dyra att driva för kommunerna och att få ner antalet som behöver bo på dessa hem borde ligga i allas intresse, inte minst i skattebetalarnas.

  Här finns stora möjligheter att spara pengar för den i kommunen så ekonomiskt ansträngda socialförvaltningen!

  Flera kommuner har även börjat polisanmäla de som ljugit om åldern för bedrägeri. För visst är vi väl alla lika inför lagen!?

  Med hänvisning till ovanstående så yrkar vi i Sverigedemokraterna:

  Att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att påskynda utredningen av åldrar av sk. Ensamkommande. Antingen att migrationsverket gör det eller att det utförs i egen regi.

  Att man polisanmäler samtliga som ljugit om sin ålder till polismyndigheten för utredning om bedrägeri.

  För Sverigedemokraterna Ljungby 2017-06-29

  Krister Salomonsson