I förra veckan presenterade Moderaterna stora visioner om hur man vill göra Ljungby mer attraktivt. Ett förslag var en inbyggd skidbacke som skulle kunna användas hela året.

Socialdemokraterna var kritiska och menade att det är bättre att satsa på kultur och att Grand borde prioriteras först.

Nu ger sig Sverigedemokraterna också in i debatten om den inbyggda slalombacken.

I ett nämndinitiativ skriver Dick Andersson, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, att utredningen borde avslutas med omedelbar verkan.

”Sverigedemokraterna ser med oerhörd skepsis på detta uppdrag, och anser att man inte bör uppta tjänstemannatid med det, då mycket står för dörren, både vad det gäller utredningar och inte minst investeringar”, skriver Dick Andersson.

”En inbyggd skidbacke är unikt i sitt slag, och kompetensen för utformningen finns förmodligen inte på förvaltningen vilket riskerar uppkomsten av stora konsultarvoden, om utredningen skall bli värd namnet”.

SD tycker i stället att pengarna för investering och driftskostnader bör läggas på de kommunala kärnverksamheterna.

”Som skola, vård och omsorg, istället för vintersport på sommaren”.

För hela artikeln läs här.