I det senaste kommunvalet fick Sverigedemokraterna fyra stolar i Markaryds kommunfullmäktige. Två av dessa står nu tomma.

– Efter att Gert (Ballenthine) hoppade av efter alla trakasserier, så hoppade nu Rolf Blomqvist av på grund av hälsoskäl, säger Krister Salomonsson som är ordförande i SD Kronoberg Västra.

Med trakasserier menar Krister Salomonsson ett bråk med kommunalrådet Joakim Pohlman (S), som Salomonsson anser resulterade i att Gert Ballenthine avgick 2015.

– Ja, han (Pohlman) var ju ett arbetsmiljöproblem redan då, säger Krister Salomonsson.

Efter Blomqvists senaste avhopp, så är sverigedemokraterna alltså bara två i Markaryds fullmäktige. De ledamöter som nu sitter för partiet är Lennart Svensson och Ingvar Walerholt och de brukar inte göra så mycket väsen av sig under sammanträdena.

Sverigedemokraterna röster väl ofta med Allianspartierna?

– Ja, det stämmer. Det ligger väl närmast till hands, säger Krister Salomonsson.

Men han tillägger att det händer att Sverigedemokraterna röstar med Socialdemokraterna, eller ”den andra sidan” som Salomonsson uttrycker det.

I ett protokoll skriver Länsstyrelsen i Kronobergs län att en ny ledamot inte kunde utses i kommunfullmäktige i Markaryd, efter den avgångne ledamoten Rolf Blomqvist. Ärendet togs som hastigast upp på måndagen i fullmäktige.

Inget att göra

Det finns inte mycket att göra åt detta just nu, menar Krister Salomonsson.

– Nej, tyvärr. Vi hade ju bara fyra kandidater i valet i Markaryd.

– Det är ju Länsstyrelsen som utser, men de hittade ingen.

Krister Salomonsson förklarar att detta, att Sverigedemokraterna numera sitter med halverad styrka i Markaryd, det kan påverka partiet på ett negativt sätt i vissa lägen.

Är tramsigt

Joakim Pohlman säger att han tycker att det är tramsigt av Krister Salomonsson att påstå att det skulle vara hans fel att Ballenthine avgick.

– Att nu Rolf Blomqvist också har avgått, det är väl mitt fel också, säger Joakim Pohlman ironiskt.

Joakim Pohlman anser att Salomonsson, som är politiskt aktiv i Ljungby kommun, istället borde besöka Markaryds kommunfullmäktige för att se hur det går till där.

– Det bästa Salomonsson kunde göra är att säga till (SD) ledamöterna i Markaryd att de måste vara aktiva. De lägger inte ett enda yrkande. De har aldrig lagt ett budgetförslag…

Joakim Pohlman påpekar att han flera gånger försökt debattera med Sverigedemokraterna men utan att lyckas. Han anser att det är märkligt att de väljare som gav Sverigedemokraterna sina röster, nu verkar strunta i vad partiet egentligen har åstadkommit under mandatperioden i Markaryd.

Krister Salomonsson förklarar att Sverigedemokraterna kommer att satsa inför nästa val, och att man vill utbilda sina politiker. Utbildningen görs genom det som kallas ”Politiska verktygslådan”, som är en intern politisk grundutbildning.