Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 4

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Investeringar i Ljungby kommun.

  Av jan.lorentzson den 22 januari, 2018
  0

  Jag vill först och främst tacka Mats Höstbo för en mycket bra och insiktsfull insändare i Smålänningen den 19/1.

  Men, det finns ett litet men. Mats talar om ‘våra folkvalda’ som en homogen grupp. Så är ju naturligtvis inte fallet. Samtliga frågeställningar som Mats nämner har vi inom Sverigedemokraterna agerat på och ifrågasatt desamma.

  Vi har reserverat oss mot beslutet att skjuta till ytterligare åtskilliga miljoner till ombyggnaden av daghemmet (förskolan Bergalyckan) i Lagan. Man måste kunna lösa det på annat vis. Vad gäller biblioteket så har vi yrkat i kultur och fritidsnämnden att man ska stoppa utredningen om att riva biblioteket . Vi har naturligtvis reserverat oss mot nämndens beslut också. Utrymningen av våra äldre från plan 4 på Ljungberga har vi självfallet gjort vårt bästa för att förhindra. Vi reserverade oss även där mot beslutet i fullmäktige och socialnämnd att avhysa de boende till förmån för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Då hette det att det fanns gott om plats och det fanns inga köer till äldreboende. Socialnämndens ordförande hävdade att det inte var något problem med att lägga ned plan 4 på Ljungberga som äldreboende. Det var helt oanständigt att slänga ut de åldringar som bodde där till andra mindre lämpliga boenden. Slutligen funderar Mats över de hissnande tillväxtsiffror som övriga partier ställt sig bakom nämligen 35.000 invånare år 2035 i Ljungby kommun. Han undrar om näringslivet kanske har lite mer realistiska tankegångar. Samma visa här. Jag reserverade mig mot beslutet om visionen om 35.000 invånare både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag fick naturligtvis hånfulla kommentarer från övriga partier när jag inte kunde se realismen i en sån målsättning. Jag anser fortfarande att det är helt uppåt väggarna om man tror att Ljungby ska växa med 7.000 personer på ca. 15 år . Om 4.000 av dessa ska jobba (vilket man väl får förmoda?) så behövs det ungefär 8 st. företagsetableringar av Electrolux storlek. Allt annat lika. Hur troligt är det? Den befolkningstillväxt som har skett i Ljungby och Sverige senaste åren är i stort sett helt orsakad av en oreglerad asylinvandring. Med nuvarande förda politik så lär det fortsätta. Beviljade uppehållstillstånd 2017 överstiger med god marginal 50.000. Detta är alltså historiskt höga siffror. Om det var någon som trodde att regeringen har strypt invandringen. De senaste 3 veckorna har närmare 1.100 personer sökt asyl i Sverige. Är det med tanke på detta som de styrande i Ljungby sätter upp såna fantastiska mål på befolkningstillväxt? Moderaterna anser ju att det är lagom med 30.000 asylinvandrare per år och centern är i princip för fri invandring.Har ingen lärt sig något av tidigare misstag??

  Jan Lorentzson

  Sverigedemokraterna Ljungby

  Det enda alternativet för den som vill ha en sansad och återhållsam politik!

   

 • Medlemsmöte 18:e Jan

  Av jan.lorentzson den 18 januari, 2018
  0

  Vi började 2018 års medlemsmöten lite försiktigare än vanligt. Det var inte riktigt det medlemsantalet vi är vana vid att se på mötena nuförtiden men ändock ett par nya ansikten vilket alltid är väldigt glädjande. Dagen till ära höll vår kommunordförande Krister Salomonsson en genomkörning av tekniska nämnden där han sitter som ordinarie ledamot. Det är en komplex nämnd med ett stort antal verksamhetsområden bland annat, Energi-, klimat- och VA-rådgivning, räddningsverksamhet, måltidsverksamhet, trafiksäkerhet och trafikfrågor, skötsel av kommunens skogsinnehav och en mängd andra saker. Det pratades lite om hur Sverigedemokraterna i Ljungby ställer sig till vissa projekt i kommunen där inte minst överkörningsledningen är ett evigt gissel för folket på landet. Sverigedemokraterna ställer sig kraftigt emot att bygga ut avloppsnät för uppemot 200miljoner kronor till hus som får lika bra rening för en bråkdel av kostnaden. Det nämndes också lite om kommunens olika byggprojekt och hur kostnaderna kraftigt skenar. Efteråt blev det fika och en liten spontan genomgång av försvaret från insatta på plats som öppnade upp för en del diskussion och eftertanke.

  Ännu ett trevligt medlemsmöte avklarat och för er som inte kunde denna gång har vi hela vårens möten redan inplanerade på kommande händelser så att ni kan skriva in det i kalendern.

  Tänk även på att det snart är dags för årsmöte vilket ska föranmälas till Krister Salomonsson på tel:0705-92 01 29 eller via mail till: krister.salomonsson@sd.se

 • Medlemsmöte våren 2018

  Av jan.lorentzson den 11 januari, 2018
  0

  Hej allihop nu är de första av vårens medlemsmöten inplanerade. Förutom att de kommer ligga under våra kommande händelser så står här alla datumen på en gång.

  Tors 18:e Jan kl19-21
  Tors 8:e Feb kl19-21
  Tors 1:e Mar kl19-21
  Tors 22:e Mar kl19-21
  Tors 12:e Apr kl19-21

  Medlemsmöte i lokalen som vanligt. Som stående punkt står medlemsinformation, utbildning samt lite debatter.
  Kaffe bjuds det på som vanligt och det goda sällskapet står alla härliga medlemmar för.
  Varmt välkomna hälsar medlemsutskottet.
  Vid frågor kontakta ordförande Krister Salomonsson på 070 592 01 29.

 • God jul och gott nytt år!

  Av jan.lorentzson den 23 december, 2017
  0

  Vi i styrelsen i Sverigedemokraterna västra Kronoberg önskar alla våra medlemmar och sympatisörer en riktigt god jul och ett gott år. Detta året har varit mycket positivt för oss med ett rekordstort antal medlemmar i föreningen. Ett rekordstort antal kandidaturer till nästa val, och även ett rekordstort antal trevliga medlemsträffar under hösten. Blåsippans väg ligger utstakad framför oss Sverigevänner och samhället förändras i ett allt snabbare tempo till vår politik.

  Nu laddar vi batterierna för ett hårt jobb i valåret 2018!

 • Lokalförsörjningsplan Ljungby kommun.

  Av jan.lorentzson den 13 december, 2017
  0

  Att man i Ljungby tagit fram en lokalförsörjningsplan är i sig ett mycket bra initiativ, dock finns det bland partierna olika syn på hur man ska gå vidare med allt som denna innefattar och berör.

  Från SD Ljungbys sida finns det ett par saker vi anser helt orimliga. Man vill bland annat riva vårat väl fungerande bibliotek för att bygga ett ÄBO på tomten enligt planer från styret och delar av oppositionen i kommunen.

  Vi sa från SD:s sida redan när vi hade parlamentariska möten om lokalförsörjningsplanen att det rimliga borde vara att återerövra plan 4 på Ljungberga och använda det som äldreboende igen.

  Att riva en lokal som biblioteket för att taket behöver renoveras (kostnadsberäknat och budgeterat till ca 5 miljoner) är helt ohållbart och oförsvarbart! Skulle nu inte plan 4 på Ljungberga täcka behovet av särskilt boende/trygghetsboende så är vårt förslag att bygga en flygel till på Åsikten exempelvis. Även vid Åbrinken i Lagan bör det byggas för våra äldre.

  Vi behöver helt klart väga alla investeringar mot varandra. Vi har ju till exempel vansinniga förslag om överföringsledningar i kommunen för bortåt 200 miljoner. Vi har nyligen lagt ca 106 miljoner på renovering av Sunnerbohov och runt 40 miljoner på en arena för fotboll i lingonserien.

  För oss i SD är detta mycket enkelt, vi kan för 200 miljoner bygga en rejäl F-9 skola och en förskola t.ex. Prioritera alltid denna typ av investeringar före vansinnesprojekt som överföringsledningarna i vårt tycke är. Tyvärr tycker inte majoriteten av politikerna i kommunen det. (ännu)

  Vidare kan vi prata om förskolan Bergalyckan i Lagan som behöver byggas ut. Nu har en majoritet i kommunstyrelsen gått vidare och fått tilläggsanslag för en kostnadsökning på 50 % ( 17 milj.) mot beräknad kostnad. Vi i SD tycker att vi måste avvakta, att bygga på toppen av högkonjukturen till detta kvadratmeterpris är oförsvarbart gentemot våra skattebetalare. Det bör gå att hitta alternativa lokaler i Lagan tills vidare.

  Sammanlagt finns det investeringar i lokalförsörjningsplanen på i storleksordningen 2,4 MILJARDER på 20 år. Om alla projekt går upp 50 % som en del har tenderat att göra så är vi uppe på 3,6 miljarder. Var går gränsen för vad en liten kommun som Ljungby klarar? Vad lämnar vi över till kommande generationer? Är det ett skuldberg och en kommunal ekonomi som är körd i botten man vill åstadkomma?

  SD kommer fortsatt att vara det återhållsamma alternativet när det gäller investeringar. Vi måste väga saker mot varandra och vi behöver definitivt få in mer småländskt tänk och klurighet i verksamheterna och i besluten.

  Vårda och rusta upp de lokaler vi redan har till att börja med (reinvesteringar), och det bästa är att bevara biblioteket där det är!

  Fullmäktigegruppen SD Ljungby.