Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 2

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Medlemsmöte våren 2018

  Av jan.lorentzson den 11 januari, 2018
  0

  Hej allihop nu är de första av vårens medlemsmöten inplanerade. Förutom att de kommer ligga under våra kommande händelser så står här alla datumen på en gång.

  Tors 18:e Jan kl19-21
  Tors 8:e Feb kl19-21
  Tors 1:e Mar kl19-21
  Tors 22:e Mar kl19-21
  Tors 12:e Apr kl19-21

  Medlemsmöte i lokalen som vanligt. Som stående punkt står medlemsinformation, utbildning samt lite debatter.
  Kaffe bjuds det på som vanligt och det goda sällskapet står alla härliga medlemmar för.
  Varmt välkomna hälsar medlemsutskottet.
  Vid frågor kontakta ordförande Krister Salomonsson på 070 592 01 29.

 • God jul och gott nytt år!

  Av jan.lorentzson den 23 december, 2017
  0

  Vi i styrelsen i Sverigedemokraterna västra Kronoberg önskar alla våra medlemmar och sympatisörer en riktigt god jul och ett gott år. Detta året har varit mycket positivt för oss med ett rekordstort antal medlemmar i föreningen. Ett rekordstort antal kandidaturer till nästa val, och även ett rekordstort antal trevliga medlemsträffar under hösten. Blåsippans väg ligger utstakad framför oss Sverigevänner och samhället förändras i ett allt snabbare tempo till vår politik.

  Nu laddar vi batterierna för ett hårt jobb i valåret 2018!

 • Lokalförsörjningsplan Ljungby kommun.

  Av jan.lorentzson den 13 december, 2017
  0

  Att man i Ljungby tagit fram en lokalförsörjningsplan är i sig ett mycket bra initiativ, dock finns det bland partierna olika syn på hur man ska gå vidare med allt som denna innefattar och berör.

  Från SD Ljungbys sida finns det ett par saker vi anser helt orimliga. Man vill bland annat riva vårat väl fungerande bibliotek för att bygga ett ÄBO på tomten enligt planer från styret och delar av oppositionen i kommunen.

  Vi sa från SD:s sida redan när vi hade parlamentariska möten om lokalförsörjningsplanen att det rimliga borde vara att återerövra plan 4 på Ljungberga och använda det som äldreboende igen.

  Att riva en lokal som biblioteket för att taket behöver renoveras (kostnadsberäknat och budgeterat till ca 5 miljoner) är helt ohållbart och oförsvarbart! Skulle nu inte plan 4 på Ljungberga täcka behovet av särskilt boende/trygghetsboende så är vårt förslag att bygga en flygel till på Åsikten exempelvis. Även vid Åbrinken i Lagan bör det byggas för våra äldre.

  Vi behöver helt klart väga alla investeringar mot varandra. Vi har ju till exempel vansinniga förslag om överföringsledningar i kommunen för bortåt 200 miljoner. Vi har nyligen lagt ca 106 miljoner på renovering av Sunnerbohov och runt 40 miljoner på en arena för fotboll i lingonserien.

  För oss i SD är detta mycket enkelt, vi kan för 200 miljoner bygga en rejäl F-9 skola och en förskola t.ex. Prioritera alltid denna typ av investeringar före vansinnesprojekt som överföringsledningarna i vårt tycke är. Tyvärr tycker inte majoriteten av politikerna i kommunen det. (ännu)

  Vidare kan vi prata om förskolan Bergalyckan i Lagan som behöver byggas ut. Nu har en majoritet i kommunstyrelsen gått vidare och fått tilläggsanslag för en kostnadsökning på 50 % ( 17 milj.) mot beräknad kostnad. Vi i SD tycker att vi måste avvakta, att bygga på toppen av högkonjukturen till detta kvadratmeterpris är oförsvarbart gentemot våra skattebetalare. Det bör gå att hitta alternativa lokaler i Lagan tills vidare.

  Sammanlagt finns det investeringar i lokalförsörjningsplanen på i storleksordningen 2,4 MILJARDER på 20 år. Om alla projekt går upp 50 % som en del har tenderat att göra så är vi uppe på 3,6 miljarder. Var går gränsen för vad en liten kommun som Ljungby klarar? Vad lämnar vi över till kommande generationer? Är det ett skuldberg och en kommunal ekonomi som är körd i botten man vill åstadkomma?

  SD kommer fortsatt att vara det återhållsamma alternativet när det gäller investeringar. Vi måste väga saker mot varandra och vi behöver definitivt få in mer småländskt tänk och klurighet i verksamheterna och i besluten.

  Vårda och rusta upp de lokaler vi redan har till att börja med (reinvesteringar), och det bästa är att bevara biblioteket där det är!

  Fullmäktigegruppen SD Ljungby.

 • Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna

  Av jan.lorentzson den 12 december, 2017
  0

  Med anledning av Socialnämndens beslut 2017-11-29 att begära en ändring av detaljplan för Herkules 2 hos Miljö och Byggnämnden, för att möjliggöra uppförande av särskilt boende i kombination med trygghetslägenheter på tomten, så inkommer Sverigedemokraterna med ett nämndinitiativ med avsikt att återta denna begäran.

  Sverigedemokraterna anser att Socialnämnden först ska se över annan möjlighet till anförskaffning av fler boendeformer för äldre (både särskilt boende och trygghetsboende)

  Då vi är i mindre behov av flyktingboende föreslår Sverigedemokraterna att man borde kunna använda sig av de nu tomma lokalerna i Hammarhuset genom att flytta dit de nyanlända som nu bor på Ljungberga. Då skulle vi åter kunna använda plan fyra till serviceboende för att kunna erbjuda fler platser till de som önskar det och som har så mycket hemtjänst att det är tryggare att få komma in på ett boende.

  Sverigedemokraterna Ljungby yrkar att:

  • Återta begäran om ändring av detaljplan Herkules 2 hos Miljö och Byggnämnden
  • Nyanlända flyttar till Hammarhuset
  • Plan fyra öppnas upp till ett serviceboende igen

  Doris Nickel

  Ledamot i Socialnämnden

  Sverigedemokraterna Ljungby

 • Bokbord på Sunnerbogymnasiet

  Av jan.lorentzson den 6 december, 2017
  0

  Idag den 6/12 har Sverigedemokraterna Ljungby-Markaryd och Ungsvenskarna återigen varit på Sunnerbogymnasiet för ännu ett trevligt bokbord. Glädjande var det även denna gång stort fokus på just vårt bord med många intresserade och frågvisa ungdomar. Till skillnad från många partier på riksnivå höll sig dessa ungdomar på en mycket trevlig och glad nivå. Intresset för både Sverigedemokraterna och i synnerhet Ungsvenskarna var stort vilket märktes på ett stort antal nya följare. Pennor, wunderbaums och skumtomtar gick åt i en rasande takt, vilket får en att gissa sig till att många elever på eftermiddagen gjorde glödande anteckningar i en härlig doft av Sverige med magen full av jul. Vi tackar ännu en gång Sunnerbogymnasiet för ett väldigt lyckat evenemang där vi politiker får komma ut och träffa morgondagens väljare.

  Det var Nicklas Nyström, Gustav Pettersson och Krister Salomonsson som representerade denna dag.