Nämndinitiativ skidbacken | Sverigedemokraterna i Ljungby

Nämndinitiativ skidbacken

 

 

Med anledning av den styrande alliansens uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen angående utredningen om att bygga in Myrebobacken, så inkommer Sverigedemokraterna med ett nämndinitiativ med avsikt att avsluta detta uppdrag.Sverigedemokraterna ser med oerhörd skepsis på detta uppdrag, och anser att man inte bör uppta tjänstemannatid med det, då mycket annat står för dörren, både vad det gäller utredningar och inte minst investeringar. En inbyggd skidbacke är unikt i sitt slag, och kompetensen för utformningen finns förmodligen inte på förvaltningen vilket riskerar uppkomsten av stora konsultarvoden, om utredningen skall bli värd namnet.

Vad det gäller både investeringar och driftkostnader på en sådan anläggning ser vi ett större behov av att använda dessa pengar på de kommunala kärnverksamheterna, så som skola, vård och omsorg, istället för vintersport på sommaren.

 

 

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar att:

-Uppdraget angående utredningen av att bygga in Myrebobacken avslutas med

omedelbar verkan.

 

 

 

Dick Andersson

Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Sverigedemokraterna Ljungby