Motion om slopad karensdag för förskolepersonal | Sverigedemokraterna i Ljungby

Motion om slopad karensdag för förskolepersonal

 

Alla med barn i förskoleåldern känner säkert igen en vardag som med jämnamellanrum är kantad av förkylningar och influensor. Förskolan, där många barn finns samlade på liten yta, är en känd riskzon för smittspridning. Då problematiken redan är känd är det vår förhoppning att dämpa smittspridningen genom att för anställda inom förskolan slopa den karensdag som sedvanlig sjukfrånvaro är förknippad med. Precis som det är en självklarhet att förskolan inte accepterar att man låter sjuka barn delta i verksamheten är det för oss självklart att barn inte ska behöva befinna sig på en förskola med sjuka pedagoger. Detta förslag om det genomförs gör även Ljungby kommun mer attraktiv som arbetsgivare, i en tid när det är svårt att få tag på personal i just dessa verksamheter. Detta är även en viktig jämställdhetsfråga då flertalet i dessa verksamheter är kvinnor. Dessa kvinnor ska inte straffas ekonomiskt för att de väljer ett så viktigt arbetsområde som förskolan.

 

Sverigedemokraterna i Ljungby yrkar därför:

Att barn och utbildningsnämnden ser över hur karensdagen för personal inom förskolan ska kunna tas bort eller kompenseras.

 

Sverigedemokraterna Ljungby

2017-11-08