Motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet.

 

 

 

Sverige har sedan 1952 haft en religionsfrihetslag som för oss Sverigedemokrater är en viktig lag. Man ska kunna få vara fri från religion i samhället även om vi anser att man ska ha rätt att utöva sin religion dock inte när, var och hur som helst.

Europarådet har fastslagit att lagar om jämlikhet alltid står högre än lagen om religionsfrihet.

Vi politiker är Ljungby kommuns största arbetsgivare med ca 2800 anställda och bör därför se till att föregå med gott exempel så att inga som träffar våra anställda behöver utsättas för religiös eller politisk påverkan så som klädsel eller huvudbonader.

Vi har enligt ett färskt (2017-03-14) beslut i EU-domstolen rätt att som arbetsgivare förbjuda våra anställda att ha religiös klädsel. (märk väl att det är all religiös och politisk klädsel vi vill förbjuda då man annars riskerar att diskriminera en viss grupp).

Som första företag i Sverige har SAS infört förbud mot religiös klädsel.

Vi som stödjer jämlikhet och frihet bör se fördelarna med att införa neutral klädsel i Ljungby kommun där brukaren ska stå i centrum!

Vi i Sverigedemokraterna yrkar därför:

Att Ljungby kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda och införa policy om neutral klädsel samt ett generellt förbud av religiös och politisk klädsel i alla kommunala verksamheter.

 

För Sverigedemokraterna Ljungby 2017-06-28

Krister Salomonsson