Motion om åldersbedömningar av så kallade ’’ensamkommande flyktingbarn’’. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Motion om åldersbedömningar av så kallade ’’ensamkommande flyktingbarn’’.

 

Man ha i flertalet media på senare tid kunna läsa om att en mycket stor majoritet av de så kallade ensamkommande flyktingbarnen ljugit om sin ålder vilket vi Sverigedemokrater hela tiden hävdat.

Undersökningar visar att så många som 75% (d.v.s 3 av 4) av dem som testats har uppgivit felaktig ålder för myndigheterna.

Vi tror inte att situationen i Ljungby ser annorlunda ut. Om man ska gå från siffrorna som undersökningar i övriga landet visar så borde ca 112 av Ljungbys 150 ensamkommande ha felaktig ålder på papperet. Detta anser vi är oroväckande och anstötligt av flera skäl.

Till att börja med är det inte bra att blanda vuxna och barn på så kallade HVB-hem. Det torde föreligga stora risker för övergrepp av olika slag.

HVB-hemmen är samtidigt mycket dyra att driva för kommunerna och att få ner antalet som behöver bo på dessa hem borde ligga i allas intresse, inte minst i skattebetalarnas.

Här finns stora möjligheter att spara pengar för den i kommunen så ekonomiskt ansträngda socialförvaltningen!

Flera kommuner har även börjat polisanmäla de som ljugit om åldern för bedrägeri. För visst är vi väl alla lika inför lagen!?

Med hänvisning till ovanstående så yrkar vi i Sverigedemokraterna:

Att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att påskynda utredningen av åldrar av sk. Ensamkommande. Antingen att migrationsverket gör det eller att det utförs i egen regi.

Att man polisanmäler samtliga som ljugit om sin ålder till polismyndigheten för utredning om bedrägeri.

För Sverigedemokraterna Ljungby 2017-06-29

Krister Salomonsson