Motion ang. butiken ‘Lite av varje’ | Sverigedemokraterna i Ljungby

Motion ang. butiken ‘Lite av varje’

Idag har vi en second hand-butik i socialförvaltningens försorg som heter ‘Lite av varje’.

Den ligger på en bakgata och många invånare i vår kommun vet inte om att den finns.

Den har dålig tillgänglighet och är mycket trång med mycket saker som är placerade högt och lågt.

Det kommer mycket från Återbruket via Bredemad och allmänheten så det finns en mycket god

tillgång på saker till försäljning.

En flytt av butiken till rymligare lokaler hade gett stora fördelar och dessutom en mycket bättre

tillgänglighet. En större och rymligare butik med bättre tillgänglighet och bättre läge skulle öka

försäljningen och därmed flödet på begagnade saker som kommer till butiken.

En ökad försäljning ger högre intäkter och därmed skulle en högre hyra kunna betalas.

Ökade öppettider och ökade arbetsytor skulle ge ytterligare arbetstillfällen till verksamheten, något

som socialförvaltningen är i behov av idag.

Eventuellt skulle man kanske kunna servera enkelt kaffe med dopp till en rimlig peng.

Vi yrkar härmed att:

socialförvaltningen utreder hur vi kan placera butiken ‘Lite av varje’ för att uppnå bra tillgänglighet

och mer ändamålsenliga lokaler och därmed öka både försäljning och arbetstillfällen.

Sverigedemokraterna

Ljungby