Medlemsmöte 20nov kl 19:00-21:00 | Sverigedemokraterna i Ljungby

Medlemsmöte 20nov kl 19:00-21:00

Medlemsmöte i lokalen för alla medlemmar.

Då intresset från medlemmarna har varit stort att få inblick i hur dels nämnderna arbetar och i vilken utsträckning vi är med och påverkar kommer det redovisas lite information om två av de nämnder som finns i kommunen.

Melena Jönsson som sitter som ordinarie i barn och utbildningsnämnden kommer att gå igenom lite hur arbetet fungerar och vad som händer framgent inom det området i kommunen.

 

 

 

 

Dick Andersson som är ordinarie i Kultur och fritidsnämnden kommer gå igenom på ett likvärdigt sätt vad som händer och sker inom det området.

 

 

 

 

Förutom mer kunskap om sagda nämnders påverkan och inverkan på er kommuninvånare utlovas som alltid mycket trevligt samkväm med likasinnade under kvällen.

Varmt välkomna alla Sverigevänner till en trevlig afton i goda vänners lag.