Lokalförsörjningsplan Ljungby kommun. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Lokalförsörjningsplan Ljungby kommun.

Att man i Ljungby tagit fram en lokalförsörjningsplan är i sig ett mycket bra initiativ, dock finns det bland partierna olika syn på hur man ska gå vidare med allt som denna innefattar och berör.

Från SD Ljungbys sida finns det ett par saker vi anser helt orimliga. Man vill bland annat riva vårat väl fungerande bibliotek för att bygga ett ÄBO på tomten enligt planer från styret och delar av oppositionen i kommunen.

Vi sa från SD:s sida redan när vi hade parlamentariska möten om lokalförsörjningsplanen att det rimliga borde vara att återerövra plan 4 på Ljungberga och använda det som äldreboende igen.

Att riva en lokal som biblioteket för att taket behöver renoveras (kostnadsberäknat och budgeterat till ca 5 miljoner) är helt ohållbart och oförsvarbart! Skulle nu inte plan 4 på Ljungberga täcka behovet av särskilt boende/trygghetsboende så är vårt förslag att bygga en flygel till på Åsikten exempelvis. Även vid Åbrinken i Lagan bör det byggas för våra äldre.

Vi behöver helt klart väga alla investeringar mot varandra. Vi har ju till exempel vansinniga förslag om överföringsledningar i kommunen för bortåt 200 miljoner. Vi har nyligen lagt ca 106 miljoner på renovering av Sunnerbohov och runt 40 miljoner på en arena för fotboll i lingonserien.

För oss i SD är detta mycket enkelt, vi kan för 200 miljoner bygga en rejäl F-9 skola och en förskola t.ex. Prioritera alltid denna typ av investeringar före vansinnesprojekt som överföringsledningarna i vårt tycke är. Tyvärr tycker inte majoriteten av politikerna i kommunen det. (ännu)

Vidare kan vi prata om förskolan Bergalyckan i Lagan som behöver byggas ut. Nu har en majoritet i kommunstyrelsen gått vidare och fått tilläggsanslag för en kostnadsökning på 50 % ( 17 milj.) mot beräknad kostnad. Vi i SD tycker att vi måste avvakta, att bygga på toppen av högkonjukturen till detta kvadratmeterpris är oförsvarbart gentemot våra skattebetalare. Det bör gå att hitta alternativa lokaler i Lagan tills vidare.

Sammanlagt finns det investeringar i lokalförsörjningsplanen på i storleksordningen 2,4 MILJARDER på 20 år. Om alla projekt går upp 50 % som en del har tenderat att göra så är vi uppe på 3,6 miljarder. Var går gränsen för vad en liten kommun som Ljungby klarar? Vad lämnar vi över till kommande generationer? Är det ett skuldberg och en kommunal ekonomi som är körd i botten man vill åstadkomma?

SD kommer fortsatt att vara det återhållsamma alternativet när det gäller investeringar. Vi måste väga saker mot varandra och vi behöver definitivt få in mer småländskt tänk och klurighet i verksamheterna och i besluten.

Vårda och rusta upp de lokaler vi redan har till att börja med (reinvesteringar), och det bästa är att bevara biblioteket där det är!

Fullmäktigegruppen SD Ljungby.