Kommentar om motionen om att validera vårdbiträden. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Kommentar om motionen om att validera vårdbiträden.

Tack vare Sverigedemokraterna i Ljungby så fick Socialdemokraterna igenom motionen om att validera vårdbiträden.

En mycket viktig fråga som vi är stolta över att ha hjälpt till att driva igenom i fullmäktige. Trots att socialförvaltningen ligger ansträngt till anser vi detta vara en fråga av yttersta vikt att få igenom.

 

”Då socialförvaltningen får allt svårare att rekrytera och behålla personal
måste vi nu och i framtiden göra satsningar på vår personal.
En av satsningarna är att validera upp personal till undersköterskor.
Vi kan med valideringarna tillvara personal och få en högre andel utbildade
undersköterskor i verksamheterna.  ”   Martina Ericsson Sverigedemokraterna i Ljungby.

 

För att läsa artikeln tryck här.

För att se hela debatten tryck på videon nedan och spola fram till 51:00.