Kommentar om kommunens egna Wa-tergate. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Kommentar om kommunens egna Wa-tergate.

 

Vill med några rader berätta vår ståndpunkt när det gäller Va-frågan!

Till att börja med tycker vi att det är självklart att ALLA fastigheter ska ha godkända avlopp, dock ska man samtidigt hushålla med våra gemensamma medel.
Både vi i SD och MP har motionerat i denna frågan och anser att det finns mycket billigare och minst lika bra lösningar både för kommun, kollektivet och medborgarna.
Vi har även med oss V och Alternativet i frågan!

Den största skandalen i detta är den ”oberoende” utredaren som visat sig i högsta grad vara beroende och jävig i frågan, jag anser att detta är ett haveri och skandal att man från de ledande politikernas och förvaltningens håll överhuvudtaget väljer en utredare som man har affärer med!
Detta mer eller mindre erkände kommunstyrelsens ordf. Gunnarsson på fullmäktige måndagen 25/9 (Ljungbys egen wa-tergate skandal!! )

Att man sedan säger att det är färdigdiskuterat är ju ett demokratiskt haveri då inte Tommy Göransson och undertecknad får chansen att bemöta alla felaktigheter som finns i utredningen!
Troligen kommer detta dokument ligga till grund för de beslut som ska göra i va-frågan framöver.
En annan aspekt som är beklaglig är att man inte tänker invänta regeringens utredning i frågan om va-lösningar på landsbygd som ska vara klar 2018-02-28 utan nu kör man på (troligtvis påskynda projektering mm för att det inte ska gå att backa ur).

Man kör över medborgarna fullständigt i och med dessa vansinniga investeringar som planeras, man bestraffar hela va-kollektivet med högre taxor, man tvingar in landsbygden i kollektivet genom att besluta om verksamhetsområden och valfriheten försvinner för ett stort antal medborgare samt att man verkar ha glömt miljöpåverkan på Laholmsbukten som ökar med överföringsledningar!

Jag (och säkert Tommy G) kommer fortsätta att kämpa mot överföringsledningar, för lokala/privata lösningar och för den lilla människans rätt att välja!
Frågor av denna vikt borde medborgarna få vara med att tycka till om i demokratiska val, inte bli överkörda av politiker och förvaltning!
För oss kommer detta vara en viktig valfråga 2018!

MVH Krister Salomonsson (SD) ledamot av fullmäktige samt tekniska nämnden