Kandidatur och nominering | Sverigedemokraterna i Ljungby

Kandidatur och nominering

Det börjar dra ihop sig till årsmötesperiod igen, 15 januari – 28 februari. Information om exakt plats och tid kommer att skickas ut med en första kallelse, senast 30 dagar före årsmötet.

Om man vill vara aktiv och sitta med i styrelsen för SD Ljungby så måste man kandidera till den post man vill ha. Man kan även nominera andra personer som man tror kan göra ett bra arbete i styrelsen. Nominerar man någon, måste denna person godkänna nomineringen och bekräfta det till valberedningen med mejl, eller genom minasidor.sd.se

Poster man kan kandidera/nominera till:

– alla poster (alla nedanstående valbara poster, om ni kandiderar som detta gör ni det väldigt enkelt för årsmötet att tillsätta de positioner som krävs för att ha en giltig kommunförening)

– ordförande

– vice ordförande

– andre vice ordförande

-ledamot

– suppleant

-revisor (får ej vara i valberedning eller styrelse)

– revisorssuppleant (får ej vara i valberedning eller styrelse)

 

I Kandidaturen/nomineringen skall namn, efternamn, medlemsnummer och plats i styrelsen stå med.

Exempel: ”Jag, Anders Andersson, medlemsnummer 99999, kandiderar härmed till xxxxxxx inför SD Ljungbys årsmöte 2020.”

 

Kandidatur/nominering skickas till valberedningens sammankallande: martina.ericsson@sd.se eller på minasidor.sd.se, senast den 1 december.

 

Utöver detta kan ni även kandidera till valberedningen. (Får ej vara i styrelsen eller revisor)

Detta gör man genom minasidor.sd.se eller till kommunföreningens ordförande, Dick Andersson, senast den 1 december, med mejl till: dick.andersson@sd.se. Exempel:  ”Jag, Anders Andersson, medlemsnummer 99999 kandiderar till valberedningen för SD Ljungbys årsmöte 2020.”

 

 

Vid oklarheter eller funderingar, kontakta Dick Andersson eller Martina Ericsson.