Kandidatur och nominering inför 2021 | Sverigedemokraterna i Ljungby

Kandidatur och nominering inför 2021

Det börjar dra ihop sig till årsmötesperiod igen, 15 januari – 28 februari. Information om exakt plats och tid kommer att skickas ut med en första kallelse, senast 30 dagar före årsmötet.

Om man vill vara aktiv och sitta med i styrelsen för SD Ljungby så måste man kandidera till den post man vill ha. Man kan även nominera andra personer som man tror kan göra ett bra arbete i styrelsen. Detta görs enklast på minasidor.sd.se. Nominerar man någon, måste denna person godkänna nomineringen och bekräfta det till valberedningen via minasidor.sd.se. Man kan även göra detta genom att skicka mejl till valberedningen, men minasidor är att rekommendera.

Extra viktigt i år, är att man kandiderar till distriktsårsmötesombud.

Poster man kan kandidera/nominera till:

– alla poster (alla nedanstående valbara poster, om man kandiderar som detta gör man det väldigt enkelt för årsmötet att tillsätta de positioner som krävs för att ha en giltig kommunförening)

– ordförande

– vice ordförande

– andre vice ordförande

-ledamot

– suppleant

-revisor (får ej vara i valberedning eller styrelse)

– revisorssuppleant (får ej vara i valberedning eller styrelse)

– distriktsårsmötesombud (får rätt att delta på årsmöte för Distrikt Kronoberg)

– distriktsårsmötesombudsuppleant

I Kandidaturen/nomineringen via mejl skall namn, efternamn, medlemsnummer och plats i styrelsen stå med.

Exempel: ”Jag, Anders Andersson, medlemsnummer 99999, kandiderar härmed till xxxxxxx inför SD Ljungbys årsmöte 2020.”

 

Kandidatur/nominering görs på minasidor.sd.se, eller via mejl till valberedningens sammankallande: martina.ericsson@sd.se  senast den 1 december.

 

Utöver detta kan man även kandidera till valberedningen. (Får ej vara i styrelsen eller revisor)

Detta gör man genom minasidor.sd.se eller till kommunföreningens ordförande, Dick Andersson, senast den 1 december, med mejl till: dick.andersson@sd.se. Exempel:  ”Jag, Anders Andersson, medlemsnummer 99999 kandiderar till valberedningen för SD Ljungbys årsmöte 2020.”

 

 

Vid oklarheter eller funderingar, kontakta Dick Andersson eller Martina Ericsson.