Investeringar i Ljungby kommun. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Investeringar i Ljungby kommun.

Jag vill först och främst tacka Mats Höstbo för en mycket bra och insiktsfull insändare i Smålänningen den 19/1.

Men, det finns ett litet men. Mats talar om ‘våra folkvalda’ som en homogen grupp. Så är ju naturligtvis inte fallet. Samtliga frågeställningar som Mats nämner har vi inom Sverigedemokraterna agerat på och ifrågasatt desamma.

Vi har reserverat oss mot beslutet att skjuta till ytterligare åtskilliga miljoner till ombyggnaden av daghemmet (förskolan Bergalyckan) i Lagan. Man måste kunna lösa det på annat vis. Vad gäller biblioteket så har vi yrkat i kultur och fritidsnämnden att man ska stoppa utredningen om att riva biblioteket . Vi har naturligtvis reserverat oss mot nämndens beslut också. Utrymningen av våra äldre från plan 4 på Ljungberga har vi självfallet gjort vårt bästa för att förhindra. Vi reserverade oss även där mot beslutet i fullmäktige och socialnämnd att avhysa de boende till förmån för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Då hette det att det fanns gott om plats och det fanns inga köer till äldreboende. Socialnämndens ordförande hävdade att det inte var något problem med att lägga ned plan 4 på Ljungberga som äldreboende. Det var helt oanständigt att slänga ut de åldringar som bodde där till andra mindre lämpliga boenden. Slutligen funderar Mats över de hissnande tillväxtsiffror som övriga partier ställt sig bakom nämligen 35.000 invånare år 2035 i Ljungby kommun. Han undrar om näringslivet kanske har lite mer realistiska tankegångar. Samma visa här. Jag reserverade mig mot beslutet om visionen om 35.000 invånare både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag fick naturligtvis hånfulla kommentarer från övriga partier när jag inte kunde se realismen i en sån målsättning. Jag anser fortfarande att det är helt uppåt väggarna om man tror att Ljungby ska växa med 7.000 personer på ca. 15 år . Om 4.000 av dessa ska jobba (vilket man väl får förmoda?) så behövs det ungefär 8 st. företagsetableringar av Electrolux storlek. Allt annat lika. Hur troligt är det? Den befolkningstillväxt som har skett i Ljungby och Sverige senaste åren är i stort sett helt orsakad av en oreglerad asylinvandring. Med nuvarande förda politik så lär det fortsätta. Beviljade uppehållstillstånd 2017 överstiger med god marginal 50.000. Detta är alltså historiskt höga siffror. Om det var någon som trodde att regeringen har strypt invandringen. De senaste 3 veckorna har närmare 1.100 personer sökt asyl i Sverige. Är det med tanke på detta som de styrande i Ljungby sätter upp såna fantastiska mål på befolkningstillväxt? Moderaterna anser ju att det är lagom med 30.000 asylinvandrare per år och centern är i princip för fri invandring.Har ingen lärt sig något av tidigare misstag??

Jan Lorentzson

Sverigedemokraterna Ljungby

Det enda alternativet för den som vill ha en sansad och återhållsam politik!