Interpellationer | Sverigedemokraterna i Ljungby

Interpellationer

Interpellation Arenan

Interpellation HVB        För att höra interpellationen och svaret se här vid 2:10:20 på filmen.