Insändare | Sverigedemokraterna i Ljungby

Insändare

Senaste insändaren i Smålänningen i sin helhet, utan redaktionell förvanskning.

 

Stackars sossar!
Håkan Bengtsson (s) griper efter halmstrån i sin iver att misskreditera SD så ofta det går. Han skulle
kanske skärskåda sin egen politik först. När man hänfaller åt att märka ord så förstår var och en hur
illa ställt det är.
Anledningen till att vi inom Sverigedemokraterna undrade om det inte skulle gå att bygga det nya
särskilda boendet utan kök i varje lägenhet var helt enkelt en anpassning till verkligheten inom
äldreomsorgen i Ljungby kommun. Och dessutom spara en hel del pengar inom socialen som
ekonomiskt går på knäna.
Situationen är ju den, och har så varit en längre tid, att det har inte varit möjligt att komma in på
särskilt boende förrän man är så dålig att man absolut inte klarar sig själv i sitt hem. Och inte ens
då. Man har istället haft som filosofi att man ska mata på med så mycket hemtjänst som det bara går
eftersom det ansetts billigare att ha de äldre kvar i hemmet. Många gånger mot våra äldres vilja.
Således är de allra flesta som kommer in på ett särskilt boende i så dåligt skick att man inte har
behov av ett kök.
Vi i Sverigedemokraterna har däremot motionerat om att det ska vara möjligt att komma in på
särskilt boende om man känner sig otrygg i hemmet och lider av social isolering.
Men sossarna har inte varit av den åsikten. Man var med på att stänga ner Ljungberga som var ett
väl fungerande särskilt boende där såväl de boende som personalen trivdes alldeles utmärkt.
På Ljungberga fanns inga kök i rummen/lägenheterna men det fanns jättefina
gemensamhetsutrymmen med köksutrustning precis utanför rummen. Fungerade alldeles utmärkt.
Men sossarna prioriterade tillsammans med alliansen att stänga ner Ljungberga som särskilt boende
till förmån för att inhysa så kallade ’ensamkommande flyktingbarn’. Man skyllde bl.a. på
renoveringsbehov. På senare tid har de flesta partier erkänt att dessa oftast inte var varken flyktingar
eller barn. Det var enbart ett sätt att bluffa sig till uppehållstillstånd i Sverige på falska grunder. De
var ofta hitskickade av sina föräldrar för att de senare skulle kunna komma efter som
anhöriginvandrare. Och nu ser vi resultatet av detta. Varför dessa inte blivit hemskickade igen
istället för att få vara kvar i Sverige och leva på svenska skattebetalare är obegripligt.
Vi inom SD protesterade och kämpade för att Ljungberga skulle få fortleva som särskilt boende.
Övriga prioriterade alltså inte våra äldre utan tyckte det var helt ok att fösa iväg dem till andra
boenden. Däribland Håkan Bengtsson.
Håkan Bengtsson skriver också ’Och vad vet Sverigedemokraterna om vilka krav man ställer på sitt
boende om 20 år’. Ja du Håkan Bengtsson, med den samhällsutveckling vi ser i Sverige idag med
ständigt ökande kostnader för samhället tack vare er huvudlösa invandringspolitik så får man nog
vara ytterst tacksam om man som äldre får chansen att komma in på ett boende över huvud taget. Ni
prioriterar helt andra grupper i samhället. Exempelvis låter ni 9000 afghaner utan något som helst
skyddsbehov stanna i Sverige till en förmodad kostnad på 6 miljarder.
Det är populärt att skylla kommunernas ökande kostnader på att vi blir fler och fler äldre. Men det
resonemanget krackelerar mer och mer. En överläkare i geriatrik skriver (i GP) bland annat: ”När
det blir svårt och känsliga men viktiga förhållanden behöver diskuteras gömmer man sig bakom
klyschan ”man får inte ställa svaga grupper mot varandra” och så avslutas diskussionen, för detta
får vi inte diskutera. Men varje medborgare med egen ekonomi, familjer och grupper måste
dagligen göra prioriteringar för att få ekonomin att gå ihop. Det är ett stort svek och ett fult grepp
mot de äldre göteborgarna att försöka skylla på att den ökande andelen äldre skulle vara
huvudorsaken till Göteborgs allt sämre ekonomi.”
Och: den stora kostnadsökningselefanten i rummet för kommunerna är inte äldreomsorgen utan
effekterna av den förda invandringspolitiken och det faktum att staten nu vältrar över en allt större
andel av kostnaderna för denna politik på kommunerna.
Tack socialdemokraterna!

Jan Lorentzson Sd