Insändare | Sverigedemokraterna i Ljungby

Insändare

Svar till Saga och Caroline

 

Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor, skriver Caroline Holmqvist – Henrysson ( S ) och Saga Sunniva Berg ( V ) anser att ett svar är verkligen på sin plats! Bägge skribenterna hänvisar till att vi kvinnor i SD och även Alliansen inte har röstat för deras yrkande ( ! ) om att avsätta 200 000 kr när budgeten klubbades i kommunfullmäktige i Ljungby kommun den 23 november. Under kommunfullmäktiges pågående möte ställde Caroline frågan till Alliansens kvinnor  och krävde ett svar på varför dom inte röstat för deras yrkande ( ! ). Inför budgeten har varken S eller V presenterat någon egen budget. Man anser att har man varit med i budgetberedningen så har man presenterat en egen budget. I budgetberedningen stöts och blöts och diskuteras budgeten och därefter röstas det om de olika yrkandena.
Efter budgeten har SD sedan gjort en egen budget och för att kunna göra satsningar måste det minskas eller plockas bort någon annanstans för att kunna finansieras.
På så sätt kan man se hur ett parti skulle driva sina frågor och prioriteringar om det fick möjlighet.
S och V har presenterat en rad yrkanden utan finansiering. S har presenterat en minuspost och den är på minskat kött till barnen i skolan på – 400 000.
Därutöver är det: 1. Genomförande av projektet tidig upptäckt för barn och unga  ( 400 000 ) 2. Fri entré på utebaden ( 135 000 ) 3. Fri entré för pensionärer på utebaden
( 107 000 ) 4. Utökad tjänst inom miljö och byggförvaltningen ( 350 000 ) . 5. Biblioteket i Ryssby ( 233 000 ) 6. Kvinnojouren ( 200 000 ) 7. Lokal 16 ( 200 000 ) 8. Fri entré till baden för kommunanställda ( 75 000 ) .
V har presenterat 2 minusposter 1. Mer klimatsmart mat – 400 000 och 2. – 500 000 på politikerarvoden ( V innehar själva ingen av dessa poster )
Därutöver är det : 1. Kvinnojouren ( 210 000 ) 2. Lokal 16 ( 130 000 ) 3. Ryssby bibliotek ( 233 000 ) 4. Delade arbetsturer tas bort ( 1 000 000 ) 5. Förstärkning av  pedagogiska resurser i skolan ( 3 000 000 ) 7. Paddock till Sickinge ( 410 000 ) .
Så frågan är var S och V ska ta pengarna någonstans till Kvinnojouren? Det har vi inte kunnat se?
Åter till frågan om varför vi i SD har röstat för att inte ge kvinnojouren något årligt bidrag på 200 000 .
Då vi tog beslutet i Socialnämnden så visste vi att rejäla  riktade statsbidrag var på väg till Kvinnojouren och att deras kassa inte var tom.
Det är mycket riktigt statsbidrag från en röd-grön regering men det är långt ifrån dom pengarna staten borde skjuta till, till kommunerna och som dom är i stort
behov av och rättmätigt har rätt till. Staten har under lång tid lastat på kommunerna det ena uppdraget efter det andra som ska genomföras och efter ett par år dras pengarna in och kommunen förväntas att stå för hela kostnaden.
Det har väl inte undgått någon att Socialnämnden har dragits med stora underskott under lång tid och att flera behjärtansvärda verksamheter tyvärr har fått genomföra
nerdragningar. Det är mycket sorgligt men en verklighet vi har haft att förhålla oss till.
Jag är helt övertygad om ingen kvinna oavsett partitillhörighet önskar att någon kvinna eller någon annan heller för den delen ska utsättas för våld eller förtryck.
Kvinnojouren är välkommen att kontakta verksamhetschefen Greger Larsson och Socialnämnden för ett framtida gott samarbete.
Martina Ericsson
Sverigedemokraterna
Ljungby