Föreläsning Ted Strand 2nov kl 18:00-21:00 | Sverigedemokraterna i Ljungby

Föreläsning Ted Strand 2nov kl 18:00-21:00

Alla medlemmar är välkomna på föreläsningen Ted Strand ska hålla om de Abrahamitiska religionerna.

”De Abrahamitiska religionerna är en samlingsterm för judendom,
kristendom och islam.
De kallas  ”Abrahamitiska” just för de alla ser sig härstamma från
Abraham.
Dessa tre världsreligioner delar ett antal gemensamma särdrag:
-⁠    Monoteistiska
-⁠    Profetisk tradition
-⁠    Semitiskt ursprung
-⁠    Linjär eskatologi, skapelse, liv, återuppståndelse, slutlig dom
-⁠    Själsuppfattning
-⁠    Central litterär tradition, Talmud, Bibeln, Koranen
Denna föreläsning är en genomgång av dessa tre religioner, med speciell
tyngd på islam.”