Årsmöte 2019 | Sverigedemokraterna i Ljungby

Årsmöte 2019

Den 9/2 kom då den dagen som det tisslats och tasslats om en taga. Då hade SD:s kommunförening, Kronoberg Västra sitt årsmöte. Mötet gick av stapeln i Markaryds kommunhus, och resulterade i att Markaryd och Ljungby bildade varsina nya kommunföreningar. I båda kommunerna har det under det senaste året varit en så god medlemsökning, och ett stort antal aktiva politiker att det fanns goda förutsättningar för en delning. Årsmötet och delningen tillika dom efterföljande bildandemötena fortlöpte under trevlig och uppslupen stämning. De som svingade klubban under mötena var riksombudsmännen Anders Olin och Rebecka Fallenkvist, som ska ha ett stort tack för att dom delar med sig av sin tid och kunskap. Efter att mötena hade klarats av, så firades det givetvis med smörgåstårta.

 

Årsmöte 2019

 

 

Nu ser Ljungbys nya styrelse ut på följande vis:

Dick Andersson, ordförande, Helena Vuorio, vice ordförande och sekreterare, Mats Josefsson, andre vice ordförande och kassör, samt ledamöterna Christer Larsson och Pär Augustsson. Suppleanter till styrelsen är Jan Lorentzson, Melena Jönsson och Daniel Gaal.

 

Ljungbys nya styrelse för 2019

 

 

Vi vill passa på att önska ett stort lycka till, till Markaryds kommunförenings nya styrelse som ser ut på följande vis:

Kenth Lassen, ordförande, Heino Johannesson, vice ordförande, Lars-Peter Olsson, andre vice ordförande, Carina Stridh, kassör, och Erika Fernestam, sekreterare. Suppleanter till styrelsen blev Johan Andersson och Stefan Nilsson.

 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till avgående ordförande Krister Salomonsson, som efter 5 år på posten valt att kliva åt sidan. Genom sitt goda arbete har han lagt en oerhört bra grund för respektive nya styrelser att bygga vidare på.

Årsmöte 2019

 

Väl mött framöver.

Styrelsen Sverigedemokraterna Ljungby