Årsmöte 2018-02-04 | Sverigedemokraterna i Ljungby

Årsmöte 2018-02-04

 

Krister presenterar verksamhetsberättelsen.

Sverigedemokraternas kommunförening i västra Kronoberg (Ljungby/ Markaryd) har den 4/2 haft sitt årsmöte i tingshuset Ljungby.
Ett drygt 25-tal medlemmar hade i det vintriga vädret tagit sig till mötet där distriktsordförande Kerstin Ljungquist var inbjuden mötesordförande. Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att medlemstillströmningen är fortsatt god (10% ökning) och glädjande nog har de flesta nya varit unga och/eller kvinnor vilket vi ser som mycket positivt. Styrelsen har haft fem protokollförda möten och arbetsklimatet har varit gott, bland årets beslut kan nämnas att vi startat ett medlemsutskott som ordnar möten och aktiviteter av allehanda slag.

 

 

 

 

 

 

Marknader är något som vi frekvent besöker och man märker att attityden till oss är positiv och har ändrat sig markant de senaste åren, detta bekräftar att vi är på helt rätt spår i vår politik.

Janne presenterar Budget och parlamentarisk redogörelse.

 

Ekonomiskt gjorde vi ett litet minus mot budget vilket beror på ökade kostnader för vår partilokal och inköp av inventarier men vi går in i valåret med en mycket god och stabil ekonomi.

 

 

Våra interna mål för 2017 var att utbilda oss inför valet och få igång verksamheten i Markaryd och glädjande nog har vi lyckats med dessa mål, att vi har fått ihop 10 valbara och välutbildade kandidater i Markaryd inför kommunvalet bekräftar detta.
Även i Ljungby har vi lyckats väl med att få in kandidater till kommunfullmäktigelistan (19 st) där de flesta redan varit aktiva antingen i fullmäktige eller i nämndsarbete.

Martina presenterade valberedningens förslag till kommunföreningens styrelse och valsedeln.

Styrelsen beviljades av årsmötet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
kommunfullmäktigelistor i Ljungby och Markaryd fastställdes.

Under 2018 kommer fokus ligga på att fortsätta utbilda oss i retorik och debatteknik samt spetskurser för folk som vid framtida valframgångar kommer få framskjutna positioner i kommunerna.
Vi står mycket väl rustade inför valet och nu ska vi skörda frukten efter år av hårt arbete.

Den nyvalda och utökade styrelsen valdes enligt följande: Ordförande Krister Salomonsson, Vice ordförande Jan Lorentzson, andre vice ordförande och kassör Mats Josefsson, sekreterare Helena Vuorio, ledamöter blev Pär Augustsson, Ellinor Jönsson, Ronny Fager, Kent Lassen samt Tommy Andersen.
Suppleanter blev Melena Jönsson, Dick Andersson, Anders Ragnarsson samt Lars Lindström.

 

 

 

 

På bilden från vänster till höger: Anders Ragnarsson, Mats Josefsson, Pär Augustsson, Krister Salomonsson, Jan Lorentzson, Ronny Fager, Melena Jönsson, Helena Vuorio samt Kent Lassen.

MVH Krister Salomonsson SD Ljungby
0705920129