Motion: Avgiftsbelägg användning av kommunens laddstolpar. | Sverigedemokraterna i Ljungby

Motion: Avgiftsbelägg användning av kommunens laddstolpar.