Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Medlemsmöte 1/3-18

  Av jan.lorentzson den 2 mars, 2018
  0

  Kvällens medlemsmöte handlade till största del om den lokala Sverigedemokratiska politiken. Densamma håller just nu på att uppdateras och utvecklas för att passa tiden vi är i nu, och även efter våra medlemmars önskemål. Personerna som var på plats hade ett tillfälle att faktiskt på riktigt vara med och forma linjen för Sverigedemokraterna i Ljungby inför valet 2018 och mandatperioden som följer. Glädjande nog var det många tankar och åsikter som kom fram när vi träffades och medlemmarna hade stor påverkansgrad på både text och lokal partilinje. Vi passade även på att visa lite i förhand ungefärligt hur valbroschyren för 2018 kommer se ut. Med många skratt och diskussioner tackar vi alla som kom även denna kväll och förgyllde vår tillvaro.

  Om vi inte sågs ikväll så hoppas vi verkligen att vi ses när vår käre partiledare Jimmie Åkesson kommer på besök den 21:e Mars i Ljungby. Har du inte anmält dig redan så gör det nu till Kerstin Ljungkvist, 0724-526111 eller kerstin.ljungkvist@sd.se.

 • Medlemsmöte 8/2-18

  Av jan.lorentzson den 8 februari, 2018
  0

  Det var närmre trettio personer i lokalen denna afton.

  Kvällens medlemsmöte visade återigen på god uppslutningsförmåga då närmre ett trettiotal Sverigevänner samlades i lokalen denna afton. Då det som vanligt är lite nytt folk från gång till annan så kördes det igenom en liten presentationsrunda så man fick lite uppfattning om varandra. Vissa på plats var redan idag engagerade  eller kommer bli involverade i politiken, andra är aktiva i föreningen eller så var man på plats för mer information eller umgänge i goda vänners lag. Kvällens värd om man så vill var Doris Nickel som med understöd av Martina Ericsson höll en god och informationsrik genomgång av Socialnämnden. En tung nämnd som även är en av dom som kanske drabbats hårdast av den oreglerade invandringen och alla kostnader som därav har skenat iväg. Ofta tyvärr har dessa kostnader inneburit att vissa andra svaga grupper i samhället har fått stå till sidan eller sett sin tillvaro bli betydligt sämre på grund av att pengarna har placerats på andra ställen än där det var tänkt.

  Många instämmande inlägg blev det och ett flertal av åhörarna hade dessvärre egna många gånger hemska skildringar av verkligheten som gång på gång befäster vilket otroligt slöseri med resurser Sverige har fått stå ut med de senaste åren enbart för att få kolla sig humanitär stormakt. Sällan har väl så många, haft så få, att tacka för så lite. Det märktes tydligt att detta är en av frågorna som verkligen engagerar folk och det framgick tydligt vart SD hellre lägger pengarna på. Såsom äldrevård, assistansvård, hemtjänst LSS.

   

  Doris höll i genomgången av socialnämnden.

  Listan kan göras lång, istället står vi med stora hål där kommunen betalar för boenden som står tomma på grund av ogenomtänkta och panikartade hyreskontrakt, klart försämrad vård och omsorg för våra äldre, mindre assistans till folk som verkligen behöver det. Med mera med mera med mera. Efter genomgången bjöds det på fika kaffe och trevliga samtal om både stort och smått. Vi har ett fantastiskt år framför oss och förhoppningsvis fortsätter medlemsmötena dra såhär mycket folk så att den nya Sverigerörelsen växer mer och mer.

  Kunde du inte komma ikväll så tveka inte att ramla in nästa gång för att umgås med andra Sverigevänner.

 • Årsmöte 2018-02-04

  Av jan.lorentzson den 4 februari, 2018
  0

   

  Krister presenterar verksamhetsberättelsen.

  Sverigedemokraternas kommunförening i västra Kronoberg (Ljungby/ Markaryd) har den 4/2 haft sitt årsmöte i tingshuset Ljungby.
  Ett drygt 25-tal medlemmar hade i det vintriga vädret tagit sig till mötet där distriktsordförande Kerstin Ljungquist var inbjuden mötesordförande. Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att medlemstillströmningen är fortsatt god (10% ökning) och glädjande nog har de flesta nya varit unga och/eller kvinnor vilket vi ser som mycket positivt. Styrelsen har haft fem protokollförda möten och arbetsklimatet har varit gott, bland årets beslut kan nämnas att vi startat ett medlemsutskott som ordnar möten och aktiviteter av allehanda slag.

   

   

   

   

   

   

  Marknader är något som vi frekvent besöker och man märker att attityden till oss är positiv och har ändrat sig markant de senaste åren, detta bekräftar att vi är på helt rätt spår i vår politik.

  Janne presenterar Budget och parlamentarisk redogörelse.

   

  Ekonomiskt gjorde vi ett litet minus mot budget vilket beror på ökade kostnader för vår partilokal och inköp av inventarier men vi går in i valåret med en mycket god och stabil ekonomi.

   

   

  Våra interna mål för 2017 var att utbilda oss inför valet och få igång verksamheten i Markaryd och glädjande nog har vi lyckats med dessa mål, att vi har fått ihop 10 valbara och välutbildade kandidater i Markaryd inför kommunvalet bekräftar detta.
  Även i Ljungby har vi lyckats väl med att få in kandidater till kommunfullmäktigelistan (19 st) där de flesta redan varit aktiva antingen i fullmäktige eller i nämndsarbete.

  Martina presenterade valberedningens förslag till kommunföreningens styrelse och valsedeln.

  Styrelsen beviljades av årsmötet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
  kommunfullmäktigelistor i Ljungby och Markaryd fastställdes.

  Under 2018 kommer fokus ligga på att fortsätta utbilda oss i retorik och debatteknik samt spetskurser för folk som vid framtida valframgångar kommer få framskjutna positioner i kommunerna.
  Vi står mycket väl rustade inför valet och nu ska vi skörda frukten efter år av hårt arbete.

  Den nyvalda och utökade styrelsen valdes enligt följande: Ordförande Krister Salomonsson, Vice ordförande Jan Lorentzson, andre vice ordförande och kassör Mats Josefsson, sekreterare Helena Vuorio, ledamöter blev Pär Augustsson, Ellinor Jönsson, Ronny Fager, Kent Lassen samt Tommy Andersen.
  Suppleanter blev Melena Jönsson, Dick Andersson, Anders Ragnarsson samt Lars Lindström.

   

   

   

   

  På bilden från vänster till höger: Anders Ragnarsson, Mats Josefsson, Pär Augustsson, Krister Salomonsson, Jan Lorentzson, Ronny Fager, Melena Jönsson, Helena Vuorio samt Kent Lassen.

  MVH Krister Salomonsson SD Ljungby
  0705920129

 • Jimmie kommer till Ljungby

  Av jan.lorentzson den 30 januari, 2018
  0

  Världens bästa partiledare kommer till Ljungby.

  Den 21 mars klockan 19.00 kommer Jimmie Åkesson på besök till Ljungby.
  Besöket sker under ett medlemsmöte och därför behöver man vara medlem för att komma.
  Är du inte medlem? Bli det idag.

  Anmäl dig till Kerstin Ljungkvist, 0724-526111 eller kerstin.ljungkvist@sd.se.

  Plats meddelas vid anmälan.

  Hjärtligt Välkommen.

   

 • Investeringar i Ljungby kommun.

  Av jan.lorentzson den 22 januari, 2018
  0

  Jag vill först och främst tacka Mats Höstbo för en mycket bra och insiktsfull insändare i Smålänningen den 19/1.

  Men, det finns ett litet men. Mats talar om ‘våra folkvalda’ som en homogen grupp. Så är ju naturligtvis inte fallet. Samtliga frågeställningar som Mats nämner har vi inom Sverigedemokraterna agerat på och ifrågasatt desamma.

  Vi har reserverat oss mot beslutet att skjuta till ytterligare åtskilliga miljoner till ombyggnaden av daghemmet (förskolan Bergalyckan) i Lagan. Man måste kunna lösa det på annat vis. Vad gäller biblioteket så har vi yrkat i kultur och fritidsnämnden att man ska stoppa utredningen om att riva biblioteket . Vi har naturligtvis reserverat oss mot nämndens beslut också. Utrymningen av våra äldre från plan 4 på Ljungberga har vi självfallet gjort vårt bästa för att förhindra. Vi reserverade oss även där mot beslutet i fullmäktige och socialnämnd att avhysa de boende till förmån för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Då hette det att det fanns gott om plats och det fanns inga köer till äldreboende. Socialnämndens ordförande hävdade att det inte var något problem med att lägga ned plan 4 på Ljungberga som äldreboende. Det var helt oanständigt att slänga ut de åldringar som bodde där till andra mindre lämpliga boenden. Slutligen funderar Mats över de hissnande tillväxtsiffror som övriga partier ställt sig bakom nämligen 35.000 invånare år 2035 i Ljungby kommun. Han undrar om näringslivet kanske har lite mer realistiska tankegångar. Samma visa här. Jag reserverade mig mot beslutet om visionen om 35.000 invånare både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag fick naturligtvis hånfulla kommentarer från övriga partier när jag inte kunde se realismen i en sån målsättning. Jag anser fortfarande att det är helt uppåt väggarna om man tror att Ljungby ska växa med 7.000 personer på ca. 15 år . Om 4.000 av dessa ska jobba (vilket man väl får förmoda?) så behövs det ungefär 8 st. företagsetableringar av Electrolux storlek. Allt annat lika. Hur troligt är det? Den befolkningstillväxt som har skett i Ljungby och Sverige senaste åren är i stort sett helt orsakad av en oreglerad asylinvandring. Med nuvarande förda politik så lär det fortsätta. Beviljade uppehållstillstånd 2017 överstiger med god marginal 50.000. Detta är alltså historiskt höga siffror. Om det var någon som trodde att regeringen har strypt invandringen. De senaste 3 veckorna har närmare 1.100 personer sökt asyl i Sverige. Är det med tanke på detta som de styrande i Ljungby sätter upp såna fantastiska mål på befolkningstillväxt? Moderaterna anser ju att det är lagom med 30.000 asylinvandrare per år och centern är i princip för fri invandring.Har ingen lärt sig något av tidigare misstag??

  Jan Lorentzson

  Sverigedemokraterna Ljungby

  Det enda alternativet för den som vill ha en sansad och återhållsam politik!